Siirry sisältöön

Tällainen on kunnallinen teknisen (TS-22) henkilöstön virka- ja työehtosopimus ja tuleva palkkaohjelma

Kunta-alan tekniselle henkilöstölle saatiin uusi työehtosopimus, kun ammattiliitto JHL, Jyty, Juko ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajat KT sopivat kaikista kunta-alan virka- ja työehdoista. Kolmevuotinen sopimus sisältää palkankorotukset jokaiselle vuodelle ja viisivuotisen palkkaohjelman.

JHL, Jyty, Juko ja KT ovat hyväksyneet kaikki kunta-alan virka- ja työehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kunnallisen teknisen (TS-22) henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen työehtosopimus (TS) on hyväksytty. Uudet työehdot perustuvat sovittelulautakunnan sovintoesitykseen, joka raukesi, kun Tehy ja Super hylkäsivät esityksen. JHL, Jyty, Juko ja KT jatkoivat kuitenkin keskenään neuvotteluja sovintoesityksen pohjalta.

Tutustu kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta esittelevään diasarjaan

Tässä ovat kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja palkkaohjelman pääkohdat: 

Sopimuskausi 

Sopimuskausi on kolme vuotta, 1.5.202230.4.2025. 

Palkankorotukset 

Palkkoja korotetaan seuraavasti: 

Vuonna 2022

 • Yleiskorotus 1.6.2022 lukien.Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n erillislisää korotetaan 2,0 prosentilla.
 • Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022. Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Erästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.Järjestelyerän keskitetystä käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos keskitetyn järjestelyerän käytöstä ei päästä sopimukseen, viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia.TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n erillislisää korotetaan 0,5 prosentilla.
  Palkkaryhmä Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat
  1.4.2021 lukien 1.6.2022 lukien Korotus
  I 1 759,70 € 1 805,70 46 €
  II 1 941,78 € 1 987,78 46€
  III 3 192,89 € 3 256,75 63,86 €

   

Vuonna 2023

 • 1.6.2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.Henkilökohtaisiin ja erillislisiin tulee myös 1,5 prosentin korotus.
 • Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien. Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Tulevien vuosien palkankorotukset voivat olla sovittua suurempiakin

Vuosien 2023–2024 sopimuskorotusten suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä aloilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin TS:lle sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös TS:n korotuspottiin.  

Erotus jyvitetään näin: 
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään. 

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja. 

Selvää on kuitenkin, että kunta-alalla korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia. 

Vuonna 2024

Vuoden 2024 korotukset ovat samansuuruisia kuin vuonna 2023.  

 • Vuoden 2024 korotukset ovat yleiskorotus 1.6.2024 lukien. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,5 %:n yleiskorotuksella.TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n erillislisää korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.
 • Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien. Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, Jos paikallisen järjestelyerän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Tulevien vuosien palkankorotukset voivat olla sovittua suurempiakin

Vuosien 2023–2024 sopimuskorotusten suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä aloilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin TS:lle sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös TS:n korotuspottiin.  

Erotus jyvitetään näin: 
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään. 

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja. 

Selvää on kuitenkin, että kunta-alalla korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia. 

Toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti  

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Kunta-alan sopimuksissa toisen vanhemman vanhempainvapaan palkallisuus pitenee huomattavasti. Aiemman 12 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää.  Toinen vanhempi saa oikeuden pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen. 

Työryhmät

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa palo- ja pelastustoimeen soveltuvaa, virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä. 

Työryhmän tehtävänä on myös tehdä selvitys siitä, mitä kustannusvaikutuksia ja korvaustapoja ehdotukseen sisältyy.  

Työryhmä tarkastelee työssään myös TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksiä.  

Toimikausi on 1.6.2022 – 28.2.2023. 

TS-työryhmä

TS-sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa. TS-sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta.

Palkkaohjelma 

Viisivuotisen palkkaohjelman 20232027 tavoitteena on paitsi palkkausjärjestelmän, myös muiden sopimusmääräysten kehittäminen.  

Vuonna 2023
1.6.2023 käytetään 1,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka voidaan käyttää esimerkiksi työvoiman saatavuutta edistäviin toimiin.

Vuonna 2024
1.2.2024 käytetään 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä valtakunnan tason kustannuksiin. Mikäli erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy vuodelle 2025. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

1.6.2024 käytetään 0,6 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään mm. työvoiman saatavuutta.

Vuonna 2025
1.6.2025 käytetään 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä työvoiman saatavuutta edistäviin toimiin.

Vuodet 2026−2027
Vuonna 2026 paikallisen erän suuruus on 0,8 prosenttia ja vuonna 2027 paikallisen erän suuruus on 1,2 prosenttia. Erien käyttötarkoitusta tarkennetaan myöhemmin.

Palkkaohjelman paikallisista eristä voidaan ottaa neuvoteltaksi keskustasolla lisäksi yksi paikallinen erä, jos tälle on tarvetta ja asiasta päästään yhteisymmärrykseen. Erä voi olla mikä vain paikallisista eristä. Tämän lisäksi on yksi keskitetty erä 2024.

Lisätiedot:
lainopillinen erityisasiantuntija, sopimusasiantuntija Hannu Moilanen, 040 3101 255