Siirry sisältöön

Finnveran työehtosopimus hyväksytty 

Ammattiliitto JHL sekä muut sopijaosapuolet ovat hyväksyneet Finnveran neuvottelutuloksen uusiksi työehdoiksi. Sopimus on muotoa 1+1 vuotta.

Finnveran uudet työehdot on nuijittu voimaan. sopimusosapuolia ovat ammattiliitto JHL:n lisäksi Ammattiliitto PRO, Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ry.  

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). Se tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.  

Tutustu Finnveran hyväksyttyyn neuvottelutuloksen esittelyyn tarkemmin tästä.

Sopimuskausi 

Sopimuskauden pituus on ehdollinen 1.3.2022–29.2.2024. Neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista on käytävä 31.1.2023 mennessä. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, työehtosopimus päättyy 28.2.2023​. 

Palkankorotukset 

Huhtikuun 1. päivä palkkoja korotettiin 1,1 prosentin yleiskorotuksella. Palkkamediaaneja korotettiin 1.4.2022 lukien 1,1 prosentilla. Korotukset toteutetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä. ​ 

Syyskuun 1. päivänä tänä vuonna palkkoja korotetaan 0,8 prosentin yrityskohtaisella erällä.​ 

Yrityskohtainen erä lasketaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien toimihenkilöiden maaliskuun 2022 säännöllisen työajan kuukausipalkoista luontoisetuineen. ​Erän jaosta sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Erä jaetaan ottaen huomioon oikeudenmukainen palkkarakenne sekä palkkauksen tasapuolisuus ja kannustavuus sekä toimihenkilöiden osaaminen ja työssä suoriutuminen.​ 

Jos erän jaosta ei päästä paikallisesti sopuun, työnantaja päättää 0,6 prosentin kohdentamisesta ja 0,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena.​ 

Työnantajan on selvitettävä erän käyttö pääluottamusmiehille ennen sen maksamista silloin, kun kyse on paikallisesti sovitusta yrityskohtaisen erän jakamisesta ja silloin, kun kyse on työnantajan yksipuolisesti toteuttamasta yrityskohtaisen erän kohdentamisesta. Selvityksessä työnantaja ilmoittaa jaettavan erän kokonaiseuromäärän, korotuksen saavien toimihenkilöiden lukumäärän ja keskimääräisen korotuksen suuruuden myös erikseen miesten ja naisten osalta. ​ 

Muut korotukset 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lisiä korotetaan 1.4.2022 lukien 1,9 prosenttia.​ Lisien korottaminen toteutetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä.​ 

Perhevapaauudistuksen vaikutusten arviointi työryhmään 

Sopijaosapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen vaikutukset työehtosopimukseen. Aikaa työlle on annettu 31.5.2022 saakka. Jotta työehtosopimuksen pykälää 21 äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta voidaan muuttaa, on työryhmän päästävä muutoksista yksimielisyyteen.   

Lisätiedot: vastaava sopimusasiantuntija Sari Jokinen, 050 461 9316