Siirry sisältöön

Sopimukseton tila alkaa useilla JHL:n sopimusaloilla 1.3. – Mitä se tarkoittaa?

Useilla JHL:n sopimusaloilla sopimuskausi päättyy 28.2. Niin sanottu sopimukseton tila alkaa tiistaina 1.3. muun muassa kunta-alalla, kirkon alalla ja rautatiealalla. Työehdoissa ei kuitenkaan ala villin lännen meininki, vaan vanhaa virka- tai työehtosopimusta sovelletaan siihen saakka, kunnes uusi astuu voimaan. Työrauhavelvollisuus ei kuitenkaan enää ole voimassa.

JHL:n sopimissa virka- ja työehdoissa (lyhennetään ves ja tes) sovitaan mm. palkoista, työajoista, vuosilomista ja lomarahoista. Sopimukset solmitaan määräajaksi. Kun vessien ja tessien sopimuskausi päättyy, alkaa sopimukseton tila.

Katso tästä lista sopimuksista, joiden voimassaolo päättyy 28.2.

Mitä sopimukseton tila tarkoittaa käytännössä

Kun virka- tai työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy, vanhan sopimuksen säädöksiä sovelletaan normaaliin tapaan siihen asti, kunnes uusi sopimus saadaan solmittua. Puhutaan niin sanotusta jälkivaikutuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että

töihin mennään niin kuin ennenkin ja työehdoissa noudatetaan vanhan vessin tai tessin kirjauksia.

Kun työtä tehdään sopimuksettomassa tilassa, työrauhavelvoitetta ei enää ole. Sopimuksen osapuolet voivat päättää työtaistelutoimista, joilla painostetaan vastapuolta suostumaan painostajan tavoitteisiin.

Kun työrauhavelvoite poistuu, lakkojen mahdollisuus kasvaa

Virka- ja työehtosopimusten työrauhavelvoite on voimassa sopimuskauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki voimassa olevaa sopimusta koskevat työtaistelutoimet ovat kiellettyjä.

Kun sopimuskausi päättyy ja sopimukseton tila alkaa, päättyy myös työrauhavelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että työtaistelut ovat mahdollisia. Niiden toteuttamisesta päättää kukin osapuoli järjestöpäätöksin.  JHL:ssä päätökset tekee liiton hallitus. Mikäli uusia sopimuksia ei saada solmittua ja sopimukseton tila pitkittyy, työtaistelutoimet ovat hyvin todennäköisiä. Työntekijäpuolella työtaistelutoimia ovat yleisimmin ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja lakko. Työnantajapuolen työtaistelutoimia ovat esimerkiksi työsulut, jolloin työntekijöitä estetään pääsemästä työpaikalle.

Sopimuskausi päättyy 28.2. tai on päättynyt jo aiemmin

Seuraavissa JHL:n solmimissa virka- tai työehtosopimuksissa sopimuskausi päättyy 28.2. :

 • kunta-ala (KVTES, SOTE-sopimus, kuntien tekniset, tunti-tes)
 • Avainta
 • Seure
 • rautatieala
 • Paltan erityisalat (EPA)
 • Finavia
 • Finnpilot
 •  Meritaito
 • Metsähallitus
 • Campusta
 • Raskone
 • Finnvera
 • energiateollisuuden toimihenkilöt
 • puolustuskiinteistö/Senaatti.

Sopimuskausi on päättynyt jo 31.1. seuraavissa työehtosopimuksissa:

 • urheilujärjestöt
 • Liikenneturva
 • Cleanosol.

Uutista muokattu 4.3.2022 klo 7.35.  Kirkon alan virka- ja työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 3.3. illalla, joten se poistettiin sopimuksettoman tilan luettelosta.