Siirry sisältöön

Tunnista työpaikkasi vaaratekijät

Kuusiosaisen, työsuojelua käsittelevän videosarjan neljännessä jaksossa aiheena on turvallinen ja terveellinen työympäristö. Videossa käydään läpi, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat työympäristöön.

Työympäristön pitää olla turvallinen ja terveellinen. Rakenteiden ja materiaalien on oltava turvallisia ja terveellisiä, valaistuksen ja lämpötilan sopivia. Työpaikalla kannattaa kiinnittää huomiota myös terveelliseen sisäilmaan ja riittävään tehokkaaseen ilmanvaihtoon.

Mistä turvallinen ja terveellinen työympäristö koostuu?

Kuusiosaisen videosarjan neljännessä jaksossa käsitellään työympäristöä, mihin kaikkeen pitää kiinnittää huomiota, jotta se olisi turvallinen ja terveellinen. Ergonomia on tuttu sana, mutta tiedätkö, miten laitteiden ja järjestelmien hallinta liittyy siihen? Muun muassa tästä puhutaan tämän kertaisessa videossa.

Videot sopivat jokaiselle työpaikalle, työsuojelukoulutuksen materiaaliksi ja yhdistysten jakomateriaaliksi jäsenilleen.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Tiedätkö, vaikuttavatko työyhteisön sosiaaliset tekijät työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen? Vastaus löytyy videolta.

Turvallinen, terveellinen työympäristö -videolla äänessä on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Asta Koivikko.

Seuraava video julkaistaan tiistaina 11.1.2022. Sen aiheena on psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä.

Videosarjan ideoijana on työryhmä, joka koostuu ammattiliitto JHL:n ja muiden yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolten edustajista. Sarja on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Sopijaosapuolet haluavat edistää työsuojeluorganisaatioiden toimivuutta sekä lisätä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.