Siirry sisältöön

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöille!

Kuusiosaisen, työsuojelua käsittelevän videosarjan kolmannessa jaksossa aiheena on työterveyshuollon järjestäminen työpaikoille. Työterveyshuollon tarkoituksena on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lisäksi sen tarkoitus on edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisön toimintaa.

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille riippumatta siitä, onko työsuhde kokoaikainen, osa-aikainen, määräaikainen tai millaista työtä tekee. Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajalle lakisääteinen tehtävä, vaikka työntekijöitä olisi vain yksi.

Mitä on työterveyshuolto?

Kuusiosaisen videosarjan kolmannessa jaksossa käsitellään työterveyshuoltoa, mitä siihen kuuluu, miksi sitä tehdään ja millaisin työkaluin. Tiedätkö, mitä tarkoittaa työpaikkaselvitys ja mitä työterveyshuollon toimintasuunnitelma pitää sisällään? Näistä asioista puhutaan tässä videossa.

Videot sopivat jokaiselle työpaikalle, työsuojelukoulutuksen materiaaliksi ja yhdistysten jakomateriaaliksi jäsenilleen.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Työterveyshuollon järjestäminen -videolla äänessä on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pirkko Mäkinen.

Tiedätkö kuuluuko sairaudenhoidon järjestäminen automaattisesti työterveyshuoltoon? Vastaus löytyy videolta.

Seuraava video julkaistaan tiistaina 7.12. Sen aiheena on turvallinen, terveellinen työympäristö.

Videosarjan ideoijana on työryhmä, joka koostuu ammattiliitto JHL:n ja muiden yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolten edustajista. Sarja on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Sopijaosapuolet haluavat edistää työsuojeluorganisaatioiden toimivuutta sekä lisätä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ja työryhmän jäsenet: JHL, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Hyvinvointiala HALI ry.