Siirry sisältöön

JHL:n edustajisto hyväksyi historiallisen SOTE-sopimuksen

JHL:n edustajisto hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan pitkin hampain uuden sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen. Edustajisto käytti pettyneitä puheenvuoroja työajoista ja palkkauksesta. JHL:n edustajisto edellytti, että sote-sopimus hyväksytään vain JHL:ssä mikäli muutkin osapuolet hyväksyvät sen.

JHL:n edustajisto hyväksyi torstaina 3.6. ylimääräisessä kokouksessaan kunta-alalle uuden sopimuksen, SOTE-sopimuksen. Syyskuun 1. päivänä voimaan tuleva sopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä.

− Sosiaali- ja terveysala irrrotetaan teknisesti toistaiseksi vain uusiin kansiin KVTES:istä. Jatkoneuvotteluissa tulemme kehittämään sote-alan työehtoja ja rakentamaan sopimuskokonaisuuden, joka ottaa huomioon koko alan erityispiirteet. Jo viime kevään neuvottelukierroksella JHL painotti voimakkaasti, kuinka tärkeää on ulottaa uusi sopimus kattamaan koko sote-ala, ei vain yksittäisiä ammatteja, toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Ensivaiheessa kysymyksessä on teknisluonteinen siirtymä. Kunta-alan sote-ammattilaiset siirtyvät KVTES:istä SOTE-sopimuksen piiriin. Sopimuksen vaihtuminen ei vaikuta palkkoihin, työaikaan, vuosilomiin tai muihin keskeisiin työsuhteen ehtoihin. Sopimus on voimassa 28.2.2022 asti.

Katso tästä: SOTE-sopimus

− Myös mahdolliset nykyiset paikalliset sopimukset ovat voimassa paikallisessa sopimuksessa sovitun mukaisesti. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut säilyvät nykyisinä, vaikka sopimus vaihtuukin, korostaa JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch.

SOTE-sopimuksen muodostamisesta sovittiin toukokuussa 2020 solmitussa kunta-alan sopimusratkaisussa. Sopimus asettuu osaksi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten sopimusperhettä. Sopijaosapuolia ovat JAU (JHL ja Jyty), Sote ry (Tehy ja Super), Juko ja Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT).

SOTE-sopimuksen sisällöstä kerrotaan JHL:n nettisivuilla tarkemmin sen jälkeen, kun kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772
Neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, 040 728 9046