Siirry sisältöön

Yhteistyössä on voimaa – kuljetusalojen ammattiliitot rintamassa työehtojen heikennyksiä vastaan

Kuljetusalojen ammattiliitot puhaltavat yhteen hiileen, ovathan alan huolenaiheetkin yhteisiä. Työantajapuoli pyrkii esimerkiksi koronan varjolla heikentämään yksipuolisesti työehtoja.

Kuljetusalojen ammattiliittojen puheenjohtajat ovat käynnistäneet aktiivisen yhteistyön, jossa jaetaan tietoa ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja kehitetään yhteistyön muotoja kiristyvässä työmarkkinailmapiirissä. Keskusteluissa on tiiviisti mukana myös Raideammattilaiset JHL.

Yhteisen tilannekuvan mukaan työnantajapuoli pyrkii heikentämään työehtoja kaikilla toimialoilla. Vaatimukset ovat kautta linjan rajuja ja niitä perustellaan koventuneella kilpailulla sekä ulkoistamisuhilla.

Yhteisiä huolenaiheita

Koronakriisi on iskenyt lujasti kuljetusalan työpaikkoihin. Väkeä on vähennetty sekä lomauttamalla että irtisanomalla.

Yhteistiedotteessa kuljetusalat muistuttavat, että Suomen kansallinen lomautusjärjestelmä mahdollistaa sellaisenaan yritysten välittömät kustannussäästöt. Lisäksi valtio on tukenut yrityksiä koronakriisistä selviämiseksi.

– Kuitenkin yritykset pyrkivät etsimään pitkäaikaisia kustannussäästöjä nopeutetulla tahdilla. Vaikeasti sovittavia ja molempien osapuolien näkökulmia huomioivia ratkaisuja pyritään nyt viemään maaliin yksipuolisilla ilmoituksilla koronan varjossa, tiedotteessa todetaan.

Huomiota tulee kiinnittää myös työnantajapuolen ajamien heikennystavoitteiden ja työssäjaksamisen väliseen suhteeseen. Työnteon tehostaminen pelkästään kustannussäästöjen toivossa voi pahimmillaan muodostaa turvallisuusriskin. On olemassa vaara, että kriittistä turvallisuustyötä tekevä ei enää palaudukaan raskaasta vuorotyöstä.

Lisäksi työprosessien muutosten varjolla koetellaan työehtosopimuksen rajoja, kun aiemmin työajalla suoritettuja työtehtäviä siirretään työntekijöiden omalla vapaa-ajalla tehtäviksi.

Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt huomauttaa, että työnantajien puheet työssäjaksamisen edistämisestä ovat vahvasti ristiriidassa tekojen kanssa.

– Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tulisi huomioida entistä vahvemmin myös työehtosopimuspöydissä, Järnstedt sanoo.

Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan

Työnantajapuoli vaatii julkisuudessa paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta toimii samalla erittäin koordinoidusti oman neuvottelutoimintansa ohjaamisessa. Tämä herättää kuljetusliittojen mukaan kysymyksen siitä, mitä työantajapuoli pyrkii paikallisella sopimisella todellisuudessa saavuttamaan.

– Kuljetusalojen sopimuspöydissä neuvotteluosapuolet ovat monella samoja. Tiivistämällä yhteistyötä kuljetusliittojen ammattiliitot tukevat koko alan neuvottelutoimintaa,  todetaan kuljetusalan ammattiliittojen puheenjohtajien allekirjoittamassa tiedotteessa.