Siirry sisältöön

JHL ja vammaisjärjestöt: Henkilökohtaiset avustajat lisättävä rokotusjärjestykseen

JHL ja joukko vammaisjärjestöjä vaativat, että henkilökohtaiset avustajat on lisättävä rokotusjärjestykseen. Avustajat olisi rokotettava silloin, kun heidän avustamansa riskiryhmään kuuluvat henkilöt saavat koronarokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) rokotusasiantuntijaryhmälle (KRAR) tiistaina 9.3.2021 jättämässään kannanotossa JHL ja useat vammaisjärjestöt vaativat, että vammaisia avustavat henkilökohtaiset avustajat lisätään koronarokotusten järjestyslistalle. Järjestöt perustelevat vaatimustaan muun muassa sillä, että henkilökohtaisilla avustajilla on usein samanaikaisesti monia työsuhteita, joita voi olla paitsi yksityiskodeissa, myös asumispalveluyksiköissä, mikä lisää taudin leviämisen mahdollisuutta.

Järjestöt muistuttavat kannanotossaan, että henkilökohtainen apu on vammaisen henkilön arjen sujuvuudelle, työssä käymiselle ja sosiaaliselle osallistumiselle välttämätöntä. Avustajan työssä läheistä kontaktia on mahdoton välttää. Ollaan tilanteessa, jossa niin avustajat kuin monesti riskiryhmään kuuluva vaikeavammainen työnantaja altistuvat vaaralliselle virukselle jatkuvasti. Myös vammaisen henkilön perhe ja samassa taloudessa asuvat läheiset joutuvat vaaraan.

JHL:n lisäksi kannanoton ovat allekirjoittaneet Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto, Invalidiliitto, Hengityslaitepotilaat, Suomen CP-liitto, Kynnys ja Neuroliitto.

Järjestöjen kannanotto kokonaan: Henkilökohtaiset avustajat on lisättävä rokotusjärjestykseen