Siirry sisältöön

Losseille syntyi uusi työehtosopimus, korotukset maksuun toukokuun alussa

Lossiliikenteeseen on syntynyt uusi työehtosopimus, joka on voimassa 1.2.2021-31.1.2023. Palkat nousevat kaikilla 1,9% toukokuun 2021 alusta alkaen. Vuoden 2022 palkankorotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan.

JHL ja Palta ovat päässeet sopuun lossien uusista työehdoista. Sopimuksessa on mukana myös Suomen Merimies-Unioni SMU.

Liittojen hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen uusista työehdoista ajalle 1.2.2021–31.1.2023. Palkat nousevat kaikilla 1,9% toukokuun 2021 alusta alkaen.

Vuoden 2022 palkankorotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan. Korotuspäiväksi on sovittu 1.4.2022.

Tutustu sopimukseen tarkemmin allekirjoituspöytäkirjasta.

Tekstit ennallaan, työryhmissä esillä vuorotyöt ja koulutus

Tekstimuutoksia ei työehtosopimukseen tehty. Sen sijaan perustettiin kaksi työryhmää.

Toinen työryhmä yrittää vihdon saada selkeyttä työehtosopimuksen pykäliin, joissa sovitaan keskeytymättömän kolmivuorotyön määräyksistä. Määräykset koskevat muun muassa vuosityöaikaa tekeviä. Työryhmän työn takarajana on 31.5.2021. Asia on tärkeä monille työntekijöille.

Jos työryhmässä ei saavuteta yksimielisyyttä vuosityöajan kirjaamisesta, nykyisiin kirjauksiin haetaan tulkinta työtuomioistuimelta. Tämä työryhmä tai työtuomioistuimen päätös laittaa pisteen tesin tulkintakiistaan, joka koskee keskeytymätöntä kolmivuorotyötä.

Liitot katsovat, että asiaa voidaan vielä kerran yrittää ratkaista neuvottelemalla. Jos asia ei etene, työtuomioistuin tekee tulkinnan puhtaasti työehtosopimuksen tekstien pohjalta. Tuomioistuin ei tee ratkaisua yhden yrityksen vakiintuneen käytännön perusteella.

Toinen työryhmä on Suomen Lauttaliikenteen sisäinen. Työryhmässä työnantaja ja luottamusmiehet selvittävät mahdollisuutta rakentaa yrityskohtainen koulutusmalli huolto- ja korjaustöihin.

Ammattiliitot pitävät sopimusta siedettävänä, vaikka keskeytymättömän kolmivuorontyön ongelma ei vieläkään ratkennut. Palkankorotukset tulevat kaikille yleisen linjan mukaan. Nyt on myös sovittu selvä päivämäärä, jolloin keskeytymättömän kolmivuorotyön ongelma viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kumpikaan osapuoli ei voi oikeudessa vedota vakiintuneeseen käytäntöön. Kaikki neuvotteluosapuolet ovat ensimmäistä kertaa sitoutuneet tähän ratkaisuun.

Lisätietoja:

Sopimusasiantuntija Jussi Päiviö 040 578 5916