Siirry sisältöön

JHL: Työntekijöiden turvalliset työolosuhteet varmistettava myös henkilökohtaisessa avussa

JHL vaatii yhdessä vammaisyhdistysten kanssa, että henkilökohtainen apu on lisättävä sosiaali- ja terveysalan kotona tehtävää työtä koskeviin viranomais- ja asiantuntijaohjeistuksiin. Henkilökohtaisten avustajien työturvallisuudesta ja suojavarusteiden saatavuudesta on huolehdittava.

JHL yhtyy Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Hetan ja Invalidiliiton esittämään huoleen riittävästä työturvallisuudesta ja suojavarusteiden saatavuudesta vaikeasti vammaisten henkilökohtaisessa avussa koronapandemian aikana. Kotona tehtävää sosiaali- ja terveysalan työtä koskevia viranomais- ja asiantuntijaohjeistuksia on täsmennettävä koskemaan myös henkilökohtaista apua, jotta työnteon olosuhteet myös vaikeasti vammaisten päivittäisten tarpeiden osalta voidaan turvata.

− JHL edustaa kaikilla henkilökohtaisen avun järjestämistavoilla (työnantajamalli, palveluseteli, ostopalvelu, kunnan omat palvelut) työskenteleviä työntekijöitä. Haluamme, että henkilökohtaisen avun käyttäjät ja työtä tekevät voivat toimia turvallisessa ympäristössä myös koronapandemian kestäessä, liiton kannanotossa  sosiaali- ja terveysministeriölle ja Työterveyslaitokselle sanotaan.

Liiton tietoon on tullut, että kotipalvelua järjestävien toimijoiden keskuudessa on esiintynyt tulkintaa, että vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtainen apu ei olisi sellaista palvelua, jota sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen kotipalvelua koskevat työntekijän ja asiakkaan suojaamiseen liittyvät ohjeistukset koskisivat.

JHL:n tietojen mukaan myös kunnilla on hyvin vaihtelevia käytäntöjä siinä, miten ne tukevat vammaisia työnantajia työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa. Kuitenkin kunnilla on vammaispalvelulaissa määritetty ohjaus- ja auttamisvelvollisuus. Muun muassa Kuntaliitto on ohjeistanut, että esimerkiksi suojavälineiden saannin turvaaminen voi olla sellainen toimi, joka on kuntien vastuulla.

Fyysinen läheisyys työssä altistaa myös esimerkiksi muille kausi-influenssoille. Riittävästä suojavarustuksesta ja muusta työturvallisuudesta huolehtiminen varmistaa sen, että koronatilanteen aikana vahvasti paineen alla oleva terveydenhuolto ei myöskään kuormitu sairauspoissaolojen yleisestä lisääntymisestä.