Siirry sisältöön

JHL: Soveltuvuuskokeet lisättävä ammatilliseen koulutukseen

JHL puoltaa karsivien pääsy- ja soveltuvuuskokeiden lisäämistä ammatilliseen koulutukseen. Standardoidut soveltuvuuskokeet lisäisivät asiakas- ja potilasturvallisuutta ja opiskelemaan pyrkivien oikeusturvaa. Liiton mielipide käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriölle annetusta lausunnosta.

JHL:n mielestä karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet pitäisi lisätä ammatilliseen koulutukseen. Soveltuvuutta testaavat kokeet lisäisivät asiakas- ja potilasturvallisuutta. Soveltuvuuskoe antaisi myös alalle pyrkivälle realistista palautetta henkilön soveltuvuudesta alalle juuri sillä hetkellä. Liiton mielipide käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriölle annetusta lausunnosta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kannattaa karsivien pääsy- ja soveltuvuuskokeiden lisäämistä ammatilliseen koulutukseen. Liiton mielestä soveltuvuuskokeiden pitäisi olla pakollisia ns. SORA-aloilla  joilla työskennellään alaikäisten parissa tai joihin liittyy potilas-, asiakas- tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

–  Kullakin SORA-alalla* pitäisi olla käytössä valtakunnallisesti sama, standardoitu koe. Se lisäisi myös alueellista tasa-arvoa, toisin kuin se, että koulutuksen järjestäjä päättäisi soveltuvuuskokeesta ja sen muodosta, sanotaan JHL:n opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassa lausunnossa.

Liiton mielestä kokeiden pitäisi olla Opetushallituksen laatimia. Opetushallitus myös kouluttaisi valintojen kanssa työskentelevät henkilöt karsivan kokeen käyttämiseen. Kokeiden järjestämisestä koituneet kustannukset JHL kompensoisi koulutuksen järjestäjille.

Lausunnossaan JHL tähdentää myös opiskelijoiden asemaa.

– Mikäli ministeriön esitys koulutuksen järjestäjän valinnanvapaudesta järjestää koe menee läpi, vaarantaa se asiakas- ja potilasturvallisuudenlisäksi myös opiskelijaksi pyrkivien oikeusturvan. Esityksen läpimeno sellaisenaan synnyttää myös alueellista ja hakuajankohdan mukaista epätasa-arvoa, lausunnossa sanotaan.

*) Sora-aloja ovat humanistinen ja kasvatusala, sosiaaliala, terveysala ja liikenteen ala.

JHL:n lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijan ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta