Työttömyysturva

Kuulumalla JHL:ään saat turvaa, tukea, neuvoja pa palvelua erilaisissa työelämän tilanteissa. Jäsenenä saat turvaa myös työttömyyden varalta. Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi.

JHL:n jäsen on myös työttömyyskassan jäsen. Kun ehdot täyttyvät, työttömyyskassa luo turvaa työttömyyden varalle peruspäivärahaa enemmän. JHL:n jäsenenä saat neuvoja, palveluja, turvaa ja tukea sekä erilaisissa työelämän tilanteissa ja silloinkin, jos joudut työttömäksi.

Liity jäseneksi!

Työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan työntekijöille, jotka kuuluvat työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan kuulumattomat saavat Kelalta peruspäivärahaa.

Työttömyysetuuksien saamisen ehdoton edellytys on, että työttömäksi jäänyt ilmoittautuu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuuksiin on yleensä oikeus myös lomautuksen aikana.

Ansiopäivärahan suuruus on sidottu tuloihin. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Peruspäivärahan suuruus vaihtelee vuosittain. Kaikkiin työttömyysetuuksiin kuuluu lapsikorotus, jonka suuruus riippuu lasten määrästä. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan sivuilta löydät toimintaohjeet, miten menettelet jos joudut työttömäksi.  Työttömyyskassalla on eWertti Nettikassa, jonka kautta voit lähettää hakemukset liitteineen ja tarkastella omia tietojasi.

Työttömyyskassamme tarjoaa ajanmukaiset palvelut myös vuorottelukorvauksen suhteen.

Tutustu Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan Työttömyysturvan perusoppaaseen

Lisää aiheesta:

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
Peruspäiväraha (Kela)
Työmarkkinatuki (Kela)