Tulevaisuuden työelämä

Ammattiliitto JHL perehtyy vuosien 2021–2025 aikana yhteensä viiteen laajaan ilmiöön, jotka vaikuttavat JHL:n jäsenten töihin. Miten työmarkkinoiden käy, kun Suomen väestö harmaantuu ja harventuu? Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa sinun työhösi? Onko digitalisaatio mahdollisuus vai uhka?

Ammattiliitto JHL perehtyy vuosien 2021–2025 aikana yhteensä viiteen laajaan ilmiöön eli megatrendiin. Keräämme tämän työn tuloksena syntyneet selvitykset tälle sivulle. Kaksi ensimmäistä selvitystä on nyt julkaistu.

JHL:n tulevaisuustrendit 2021–25

 • Väestörakenteen muutos
 • Ilmastonmuutos
 • Digitalisaatio
 • Muuttuva talousjärjestelmä
 • Kaupungistuminen

Löydät kaikki tulevaisuustrendeihin liittyvät julkaisut kätevästi JHL:n aineistopankista.

Seuraa uutisointia JHL:n tulevaisuustyöstä JHL:n Facebook– ja Twitter-tileillä aihetunnisteella #tulevaisuudenjhl.

JHL:n digitalisaatioselvitys 2023

JHL:n digitalisaatioselvityksessä käsitellään digitalisaation laaja-alaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueisiin, JHL:n edustamiin ammattialoihin sekä ammattiliittojen toimintaan.

Selvitys rakentuu neljän digitalisaation vaikutuksia käsittelevän asiakokonaisuuden ympärille:

 • Vaikutukset yhteiskuntaan
  • digitalisaatio ilmiönä, Suomen lähtötaso, eriarvoisuus ja hyvinvointi sekä taloudelliset vaikutukset
 • Vaikutukset julkisella sektorilla
  • julkisten palvelujen muutos sekä julkinen sektori digitalisaation mahdollistajana
 • Vaikutukset työmarkkinoilla ja työpaikoilla
  • työn murros, jatkuva oppiminen, kyberturvallisuus ja tietoturva sekä digiosallisuus
 • Vaikutukset JHL:n ammattialoilla


Digitalisaatio koskettaa yhteiskuntaa ja työelämää laajasti ja syvällisesti. Suomen lähtökohdat ja valmiudet digitalisaatioon ovat hyvät ja alati kehittyvä digiteknologia luo monia mahdollisuuksia yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Uudenlaiseen teknologiaan ja sen käyttöönottoon liittyy kuitenkin myös erinäisiä haasteita sekä riskejä, jotka on pyrittävä huomioimaan ennakoivasti.

Raportti luo lähtökohdan pohdinnalle siitä, miten digitalisaation mahdollisuudet, haasteet ja uhat näyttäytyvät JHL:n jäsenistön arjessa ja miten työelämän oikeuksista pidetään kiinni digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tutustu tuoreeseen digitalisaatioraporttiin sekä tiivistelmään keskeisistä sisällöistä

Suomen väestörakenne mullistuu tulevina vuosikymmeninä. Väki vähenee, väestö vanhenee ja lapsia syntyy entistä vähemmän. Huoltosuhde heikkenee eli työikäisten määrä suhteessa muuhun väestöön pienentyy.

Tämä kaikki lisää julkisten palveluiden tarvetta. Työvoimasta ja veronmaksajista tulee pula, joten Suomessa pitäisi lisätä tehtävän työn määrää.

Ammattiliitto JHL on tilannut Aula Reseach -tutkimusyritykseltä selvityksen, jossa etsitään ratkaisuja työvoimapulaan.

Selvitys ehdottaa kolmea keinoa, joilla ongelmaa voi ratkoa. Ammattiliitto JHL pitää selvänä, että työvoimapulan ratkaisuun tarvitaan myös työperäisen maahanmuuton selvää lisäämistä.

 • Työllisyysasteen kohottaminen ja työurien pidentäminen
 • Syntyvyyden kasvattaminen
 • Maahanmuuton lisääminen

Maahanmuutto on osa ratkaisua

Ammattiliitto JHL on tehnyt myös kattavamman selvityksen maahanmuutosta ja sen vaikutuksista Suomen työelämään.

JHL teetti keväällä 2022 kyselyn maahanmuutosta. Tulos on selvä: suomalaiset suhtautuvat työperäiseen maahanmuuttoon selvästi entistä myönteisemmin. Suuri osa suomalaisista hyväksyy työperäisen maahanmuuton, kun toimitaan samoilla työehdoilla suomalaisten kanssa. Tutustu tarkemmin: JHL:n kysely työperäisestä maahanmuutosta, maaliskuu 2022. Olemme koostaneet kyselyn keskeisiä tuloksia tähän tiivistelmään.

JHL:n ilmastoselvityksessä pohditaan, miten ilmastokriisi ja sen jarruttaminen vaikuttavat ammattiliiton jäseniin. Selvityksen teki keväällä 2021 tutkimustoimisto Aula Research. JHL tarjoaa työn tulokset nähtäväksi nopeasti luettavana tiivistelmänä ja kahtena perusteellisena raporttina.

Ammattiliiton pitää olla ilmastotoimissa mukana ja ilmastokriisin torjunnassa täytyy muistaa niin kutsuttu oikeudenmukainen siirtymä. Suomessa se tarkoittaa muun muassa, että ihmiset tulevat taloudellisesti toimeen, jos ilmastokriisi sulattaa työpaikan alta. Yhteiskunnan pitää myös tarjota riittävästi koulutusta alanvaihtajille.