Uupumuksesta voimaantumiseen 3 pv

Kurssin tavoitteena on tarkastella moninäkökulmaisesti uupumuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa eriasteisten uupumusten merkkejä. Keskeisenä tavoitteena on syventyä niihin voimavaroihin ja keinoihin, joiden avulla uupumuksen syntymistä voi ennaltaehkäistä ja joiden avulla uupumuksesta voi selviytyä ja voimaantua. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstönedustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.