Neuvotteluprosessin hallinta ja neuvottelutaito, kaikki sopimusalat 2 pv

Onnistuminen neuvotteluissa on neuvottelujen tavoite. Kurssilla syvennetään ja kehitetään osallistujan kokemuksella hankittuja taitoja. Opitaan välttämään tyypillisiä neuvotteluvirheitä. Neuvottelija ei myöskään pelkää hankalia neuvottelijoita eikä hankalia neuvotteluja. Kurssilla pohditaan, mistä neuvotteluvoima tulee ja miten jokainen neuvottelija voi saada siitä osansa. Opitaan, että hyvä neuvottelija on proaktiivinen. Kurssilla saat tietää oman neuvottelutyylisi, sen vahvuudet ja kehittämisalueet.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstönedustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut varahenkilöineen, yhteistoimintaelinten jäsenet, yhdistysten puheenjohtajat kaikilta sopimusaloilta