Monimuotoisuus työpaikalla, 3 pv

Kurssilla käsitellään monimuotoisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen mahdollisuuksia ja haasteita sekä keinoja, joilla tuetaan ja edistetään yhdenvertaista, tasa-arvoista sekä hyvää ja toimivaa työyhteisöä. Kurssilla perehdytään keskeiseen lainsäädäntöön ja hyviin käytänteisiin. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu työpaikan henkilöstön edustajille sekä yhdistysten aktiiveille.