Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä 3 pv

Kurssilla saa tietoa, miten tuetaan työkykyä ja työhön paluuta sekä pitkää työuraa. Kurssilla perehdytään lainsäädännön, eri tahojen ja toimijoiden sekä erilaisten tukitoimien ja kuntoutusmuotojen mahdollisuuteen edistää työssä jatkamista ja työhön paluuta työkyvyn heiketessä.

Kurssi on tarkoitettu yhteistoimintaelinten jäsenille, pääluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille sekä näiden varahenkilöille. Kurssin palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen mukaisesti.