Yhteistoiminnan perusteet lyhyt kurssi 2pv

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalaeista sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa ja tutustutaan talouden tunnuslukuihin yhteistoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä. Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.