Yhteistoiminnan peruskurssi, 3+2pv, osa 2/2

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalaeista sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa ja tutustutaan talouden tunnuslukuihin yhteistoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää henkilöstön edustajana omassa toiminnassaan ja organisaatiossaan. Tähän kytkeytyy väliajalla tehtävä konkreettinen kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.   

ke 27.11.2024
10:00 – 11:30 Kurssin avaus Väliajan kehittämistehtävien käsittely
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 …työskentely jatkuu
Karatmaa Johanna
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Yhteistoiminnan kehittämisen caset
Karatmaa Johanna
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
to 28.11.2024
08:30 – 11:30 Yhteistoiminnan kehittämisen caset
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Talouden tunnusluvut - Mitä ne kertovat organisaation tilanteesta, tulevaisuudesta sekä yhteistoiminnan tarpeista
Sinisalo Samuli
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 ...työskentely jatkuu
Sinisalo Samuli
15:00 – 15:45 Yksityisyyden suoja työelämässä ja yhteistoiminta Koontia päivien työskentelystä - Eväitä yhteistoiminnan kehittämiseksi työpaikalla
Karatmaa Johanna