Yhteistoiminnan peruskurssi 3+2pv, osa 1/2

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalaeista sekä käsitellään yhteistoimintaa irtisanomis- ja lomautustilanteissa ja tutustutaan talouden tunnuslukuihin yhteistoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, miten yhteistoimintaa voi konkreettisesti kehittää henkilöstön edustajana omassa toiminnassaan ja organisaatiossaan. Tähän kytkeytyy väliajalla tehtävä konkreettinen kehittämistehtävä. Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä yhteistoimintaelimien henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.

ti 17.9.2024
10:00 – 11:30 Kurssin avaus - Yhteistoiminnan merkitys, tarkoitus ja määritelmä
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 …työskentely jatkuu - Yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö
Karatmaa Johanna
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 …työskentely jatkuu - Välitön ja edustuksellinen yhteistoiminta
Karatmaa Johanna
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ke 18.9.2024
08:30 – 11:30 Työsuojelun yhteistoiminta Eri toimijoiden roolit ja tehtävät yhteistoiminnan kentällä
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Yt-menettely työvoiman vähentämistilanteissa Lomautus- ja irtisanomistilanteet yhteistoiminnan kannalta
Lakimies, JHL
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Tilaajavastuulaki ja yhteistoiminta Yhteistoimintaan liittyvät lakikysymykset – kysymyksiin vastaamista ja keskustelua lakimiehen johdolla
Lakimies, JHL
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
to 19.9.2024
08:30 – 10:45 Oma rooli, tehtävä ja toiminta yhteistoiminnan kentällä
Karatmaa Johanna
10:45 – 11:30 Oman organisaation yhteistoiminnan kehittäminen
Karatmaa Johanna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 …työskentely jatkuu - Väliajan kehittämistehtävien valmistelu Kurssin päätöskeskustelu
Lundén Ari-Pekka