Syventävä konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstön edustajille, 4 x 2 pv, osa 4/4

Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön. Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.

Kurssikustannus oman sopimusalan mukaisesti

Koulutukseen hakeminen Koulutukseen haetaan seuraavan hakuprosessin kautta:

•Haku päättyy 29.4.2024
•Hakijat saavat sähköpostitse syventävän hakulomakkeen viimeistään 1.5.2024 mennessä. •Lomakkeen palautus 5.5.2024 mennessä
•Hakijoiden mahdolliset haastattelut viikolla 20 ja 21 
•Opiskelijavalintojen tekeminen 31.5.2024 mennessä

Koulutusjaksot:

1. jakso 2.9.-3.9.2024
2. jakso 30.9 – 1.10.2024
3. jakso 28.10.-29.10.2024  
4. jakso 16.12.-17.12.2024