Kone ja laiteturvallisuus 3 pv

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta ja ymmärrystä kone-, laite- ja telineturvallisuudesta. Koulutuksessa tutustutaan aiheen lainsäädäntöön sekä perehdytään tyypillisiin vaaratekijöihin ja niiden poistamiseen sekä riskien hallintaan.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja se on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja luottamusmiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen mukaisesti.