Työsuojelun kehittämispäivät 3 pv

Päivillä käsitellään työelämän ja työsuojelun ajankohtaisia teemoja, hyviä käytänteitä sekä haetaan keinoja työpaikoilla tapahtuvan työsuojelun yhteistoiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Kurssi soveltuu kaikille sektoreille ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja luottamusmiehille. 
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään työsuojelun peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja.