Työsuojelun jatko lyhytkurssi, 2/2, 3+2pv

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Kurssi on kaksiosainen ja koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät.

ma 2.12.2024
10:00 – 10:45 Kurssin avaus, Osallistujien odotukset ja tavoitteet
Eskola Tapani
10:45 – 11:30 Välitehtävien käsittelyä ja esittelyä
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Aihe jatkuu
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Työturvallisuuslain 5 luvun käsittelyä, kemikaaliturvallisuus – asetukset kemikaalityöskentelyn turvallisuus ja käyttöturvallisuustiedotteet
Eskola Tapani
15:45 – 16:30 Nolla ajattelu
Eskola Tapani
16:30 – 17:30 Iltapäiväruokailu
ti 3.12.2024
08:30 – 11:30 Työtapaturmat, uusi lainsäädäntö, Tapaturma-asioitten käsittely työpaikalla
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 aihe jatkuu
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Turvallisuuskulttuurin kehittäminen, Mitä kurssin jälkeen?
Eskola Tapani