Työsuojelun jatko lyhytkurssi, 1/2, 3+2pv

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Kurssi on kaksiosainen ja koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät.

Työsuojelun jatko lyhytkurssi, 3+2pv, 2/2 hyvä hakea myös 2. osaan yhtäaikaisesti 1. osan kanssa. 
27.5.-28.5.2024
2.12. – 3.12.204