Työsuojelun jatkokurssi, 2/2, 5+5pv

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin ja 1. 5 pv:n mittaisen 1. osan käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Osana jatkokurssia suoritetaan Työhyvinvointikorttikoulutus ja tentti. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. 1 ja 2. jaksot suositellaan suoritettavan peräkkäin. Suoritettuaan 1 ja 2 osan, opintokokonaisuudesta on mahdollisuus saada 5 op merkintä Koski-opintorekisteriin.