Työsuojelun jatkokurssi, 1/2, 5+5pv

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Kurssi on kaksiosainen ja koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Opintokokonaisuudesta on mahdollisuus saada 5 op merkintä Koski-opintorekisteriin.

2. osa vaihtoehdot, Huom! osaan 2. ei voi hakea ennen kuin on käynyt osan 1. 
20.5.-24.5.2024
28.10.-1.11.2024

ma 2.9.2024
10:00 – 11:30 Kurssin avaus ja tavoitteet. Lähtötilanteen arviointi, työsuojelun tavoitteet ja peruskäsitteet, oppimispäiväkirjatyöskentely
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Päivän aiheena työterveyshuolto, hyvä työterveyshuoltokäytäntö työpaikalla Työterveyshuollon tehtävät työterveyshuoltolaki
Ojanperä Kaija, TTK
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Ojanperä Kaija, TTK
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ti 3.9.2024
08:30 – 11:30 Orientaatio ja kertaus peruskurssin teemoihin Turvallisuuskulttuuri ja sen vaikutukset turvallisuusajatteluun
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Turvallisuuskulttuuri ja sen vaikutukset turvallisuusajatteluun jatkuu
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työturvallisuuslain työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset - pienryhmätyöskentelyä • melu, tärinä, biologiset altisteet, häirintä, henkilösuojaimet
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ke 4.9.2024
08:30 – 11:30 Kertausta eilisestä ja orientaatio päivän aiheeseen Pienryhmätyöskentelyn purku
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työturvallisuuslain 10§ Riskien arviointi työpaikalla
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Riskien arvioinnin harjoitus jatkuu
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
to 5.9.2024
08:30 – 11:30 Kone- ja laiteturvallisuus
Tamminen Reijo
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työturvallisuuslain työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset • henkilöstötilat • sisäilmakysymykset
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 • kylmässä työskentelyn haitat • kuumassa työskentely
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
pe 6.9.2024
09:00 – 11:15 Kertausta viikon teemoihin • työsuojelun yhteistoiminta • yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Eskola Tapani
11:15 – 12:00 Lounas
12:00 – 13:30 Oman välitehtävän laatiminen ja sopiminen
Eskola Tapani
13:30 – 14:00 Päätöskahvi