Työsuojelun jatkokurssi, 1/2, 5+5pv

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Kurssi on kaksiosainen ja koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Opintokokonaisuudesta on mahdollisuus saada 5 op merkintä Koski-opintorekisteriin.

2. osa vaihtoehdot, joihin kannattaa hakea yhtäaikaisesti 1. osan kanssa.
20.5.-24.5.2024
28.10.-1.11.2024