Mielenterveys ja työ, 2 pv

Kurssilla saa tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen merkityksestä mielenterveyteen sekä muista mielenterveyttä suojaavista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Opitaan tunnistamaan mahdolliset mielenterveyttä uhkaavat häiriöt ja oireet. Kurssilla saa valmiuksia mahdollisuuksiin tuen tarjoamiseen sekä työpaikan keinoihin tukea mielenterveyttä.

ma 21.10.2024
10:00 – 10:45 Kurssin avaus Osallistujien odotukset ja tavoitteet
Eskola Tapani
10:45 – 11:30 Mielenterveys työelämän taitona – mielenterveys käsitteenä, osana terveyttä ja hyvinvointia - Mirja Erlund Asiantuntija, Logoterapeutti LIF®, Tiina Lumijärvi, Mieli ry
Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Aihe jatkuu…organisaation, yhteisön, yksilön resilienssi eli selviytymiskyvykkyys
Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät
Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
15:00 – 16:30 Mielenterveystaidot kunniaan tukemaan ja edistämään hyvinvointia ja hyvää mielenterveyttä
Erlund Mirja, LumijärviTiina
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ti 22.10.2024
08:30 – 10:00 Mielenterveyttä uhkaavat yleisimmät häiriöt, miten tunnistaa ja auttaa?
Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
10:00 – 11:30 Millaisilla keinoilla työpaikalla voidaan tukea mielenterveyttä – harjoituksia, esimerkki-casejä
Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 ...aihe jatkuu
Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Työpaikan työsuojelun ja työterveyshuollon tuki hyvinvoinnille Kurssin päätöskeskustelu – mitä eväitä omaan toimintaan
Eskola Tapani