Yksityisen sosiaalialan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 3 pv

Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen määräyksiä ja tulkintoja, työaika, palkkaus ym. sekä muu neuvottelumenettely.
Yksityisen sosiaalialan luottamusmiehet varahenkilöineen