Rautatieläisten luottamusmiestiedon täydennyskurssi, rautatieala ja PALTA, 3 pv

Kurssi toteutetaan kutsukurssina yhdessä työnantajan kanssa ja se on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työnjohdolle. Kurssin sisältönä ovat yhteistyön kehittäminen ja työehtosopimuksen määräykset.