Pääluottamusmiesten koulutusohjelma, osa 2/2, kaikki sopimusalat, 3 + 3 pv,

Ajankohtaisten asioiden käsittely, johon liitetään edunvalvonnan kehittäminen. Oman työn kehittäminen ja uusien toimintatapojen tarkastelu. Arvioidaan työsuojeluverkostoa ja yhdistyksen toimintaa pääluottamusmiehen näkökulmasta. Vuorovaikutusta ja verkostoitumista erilaisin menetelmin.
Kaikkien sopimusalojen pääluottamusmiehet