Puolustusvoimien luottamusmiestiedon täydennyskurssi valtio, 3 pv Hybridi

Kurssilla käsitellään puolustusvoimissa voimassa olevia sopimuksia ja muita säädöksiä: työaikalakia, työaikasopimuksia, yt-sopimusta sekä palkkausjärjestelmiä.
Puolustusvoimissa työskentelevät luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-tehtävissä toimivat ja heidän varahenkilönsä sekä ammattiosaston/yhdistyksen puheenjohtajat.