Yhdistystoiminnan ABC 3 pv

Kurssi on tarkoitettu hallitusten aktiiveille tai aktiiviksi aikoville. Kurssilla perehdytään yhdistystoiminnan perusteisiin, yhdistyksen tehtäviin sekä rooliin edunvalvojana. Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa yhdistyslakia ja sääntöjä yhdistyksen toiminnassa sekä tuntee vastuunsa yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Kurssi tarjoaa hyvän perustan myöhemmille järjestökursseille.
Kurssi on tarkoitettu hallitusten aktiiveille tai aktiiviksi aikoville.