Hätäkeskuksissa sekä palo- ja pelastusalalla työskentelevien jäsenten ajankohtaispäivät 2 pv

Jäsenten ajankohtaispäivien tavoitteena on koota samaan hallinnonalaan tai sopimusalaan kuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.