Kiusaamisen ehkäisy 2 pv

Kiusaamisen vastainen työ on tärkeä osa ammattikasvattajien arkityötä. Tunnetaidot ja varhainen puuttuminen, seuranta ja yksilöllinen tuki yhdessä lainsäädännön kanssa antavat siihen välineitä. Kurssi on tarkoitettu kaikille kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja ohjauksen aloilla kaikkialla Suomessa.