Hyvinvoinnin tukeminen sotetyössä 2 pv

Sosiaali- ja terveysala voi olla sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa. Kurssilla käydään läpi miten työntekijä voi tukea omaa hyvinvointiaan ja annetaan vinkkejä myös oman työyhteisönsä muuttamiseen jaksamista ja hyvinvointia paremmin tukevaksi.  Kurssi on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville 

Kurssille voi osallistua kaikkialta Suomesta.