Hyvän ergonomian ja työssä jaksamisen merkitys ravitsemis- ja puhtausaloilla 2 pv

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa ja esimerkkejä ravitsemis- ja puhtausalan ammattilaisille ergonomian merkityksestä omassa työssä. Työvälineiden ja laitteiden tulee olla kunnossa ja niitä tulee osata käyttää oikein; myös hyvät työskentelyasennot tulee hallita, jotta ergonominen siivous toteutuisi. Kurssilla painotetaan sitä, että hyvä työergonomia on myös osa työhyvinvointia ja kokonaisvaltaista jaksamista. Kurssilla käsitellään myös erilaisia  työssä jaksamisen ja työhyvinvointia tukevia keinoja. 

Kurssi on tarkoitettu puhtausalojen ammattilaisille, yhdistelmätehtävissä työskenteleville sekä aloille opiskeleville jäsenille kaikkialta Suomesta.