Kehittäjäkoulutusohjelma 2024-2025, 4x5pv + 2pv, osa 4/5

Koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti (pää)luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, joilla on kokemusta ja koulutusta henkilöstönedustajan tehtävistä ja jotka haluavat syventää, monipuolistaa ja kehittää omaa roolia ja toimintaa kehittäjänä sekä joilla on mahdollisuus ja tahtoa vaikuttaa yhteistoiminallisesti oman organisaationsa kehittymiseen. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka tukee ja kehittää henkilöstönedustajan taitoja toimia aktiivisesti organisaation ja työyhteisöjen kehittämisen tukena ja käynnistäjänä. Koulutus koostuu viidestä lähijaksosta, väliajan työskentelyistä ja lopputyöstä.
Jakso 1/5: 29.1.-2.2.2024,
jakso 2/5: 8.-12.4.2024,
jakso 3/5: 26.-30.8.,
jakso 4/5: 4.-8.11.2024,
jakso 5/5 29.-30.1.2025.