Vuorovaikutus- ja neuvottelutaito kaikki sopimusalat 3 pv

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä käsitellään neuvottelutoiminnan teoriaa. Neuvotteluharjoitusten avulla annetaan omakohtaista palautetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja itsetuntemusta.
Kohderyhmä:
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut varahenkilöineen, yhteistoimintaelinten jäsenet, yhdistysten puheenjohtajat kaikilta sopimusaloilta