Valtionsektorin edunvalvontapäivä, HYBRIDI 1 pv

Edunvalvontapäivillä käsitellään ajankohtaisia valtionhallintoa koskevia virka- ja työehtosopimusasioita, rakenteellisia uudistuksia sekä työympäristöön (työhyvinvointi ja työturvallisuus) liittyviä asioita.

Valtion sopimusalan luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-tehtävissä toimivat ja heidän varahenkilönsä sekä ammattiosaston/yhdistyksen puheenjohtajat.