Luottamusmiestiedon peruskurssi kaikki sopimusalat 3 pv

Kurssi on tarkoitettu kunnan, hyvinvointialueiden, valtion, kirkon ja yksityisten sopimusalojen luottamusmiehille. Kurssilla opetellaan luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä syvennetään ymmärrystä luottamusmiehen toimintaympäristöstä. Luodaan pohjaa sopimuskysymyksiin ja yhteistoimintaan. Harjoitellaan myös neuvottelutoimintaa.