JHL:n jäsenille myönteinen päätös Helsingin käräjäoikeudesta: Vr Eläkesäätiön korvattava aiemmin sovittu lisäeläke-etu sekä oikeudenkäyntikulut

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/jhln-jasenille-myonteinen-paatos-helsingin-karajaoikeudesta-vr-elakesaation-korvattava-aiemmin-sovittu-lisaelake-etu-seka-oikeudenkayntikulut/