Pitkäaikainen aluepäällikkö Rune Takamaa vaatii lisää järjestämistyötä: ”Liiton pitää olla varteenotettava vaihtoehto usealle kieliryhmälle”

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/pitkaaikainen-aluepaallikko-rune-takamaa-vaatii-lisaa-jarjestamistyota-liiton-pitaa-olla-varteenotettava-vaihtoehto-usealle-kieliryhmalle/

Pitkäaikainen aluepäällikkö Rune Takamaa vaatii lisää järjestämistyötä: ”Liiton pitää olla varteenotettava vaihtoehto usealle kieliryhmälle”