Pätkätyöntekijöille vakuutuskassa, oikeudellista palvelua chatissä, etätöistä korvaus… JHL:n edustajisto käsitteli 10 aloitetta – Lue täältä, mitä niistä päätettiin

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/patkatyontekijoille-vakuutuskassa-oikeudellista-palvelua-chatissa-etatoista-korvaus-jhln-edustajisto-kasitteli-10-aloitetta-lue-taalta-mita-niista-paatettiin/