Korvausjärjestelmä muuttui, kuinka käy työterveyshuollon? – Tutun työterveyslääkärin sijaan osoitteena voikin olla ruuhkainen terveyskeskus

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/korvausjarjestelma-muuttui-kuinka-kay-tyoterveyshuollon-tutun-tyoterveyslaakarin-sijaan-osoitteena-voikin-olla-ruuhkainen-terveyskeskus/

Korvausjärjestelmä muuttui, kuinka käy työterveyshuollon? – Tutun työterveyslääkärin sijaan osoitteena voikin olla ruuhkainen terveyskeskus