Siirry sisältöön

Koulutusta alueellasi

Oulun seudun alueella pidetään JHL-opiston kursseja sekä aluetoimiston järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.

Aluetoimiston koulutustilaisuudet

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun
mukana.

JHL Nuorten virikepäivät, 3.-5.4.2020 Huom. kurssi on peruttu
Hotelli HulluPoro Levillä.
Virikepäivät on tarkoitettu nuorille alle 30-vuotiaille
jäsenille tai opiskelijajäsenille.
Haku päiville päättyy 20.3.2020
Kutsu ja ohjelma

Yhdistysjohdon neuvottelupäivät, 19.-20.9.2020
Kide Hotel B y Iso-Syöte
Neuvottelupäivät on tarkoitettu yhdistyksien puheenjohtajille,
pääluottamusmiehille sekä hallituksen jäsenille.
Haku kurssille päättyy 4.9.2020

Edunvalvontakoulutus

Edunvalvontakoulutukset ovat JHL-opiston järjestämiä  kursseja ja niihin
ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia JHL:n koulutuskalenterin kautta.

Sote-palvelu maakunnassa, kuka maksaa palkkasi?, 7.-8.5.2020, Oulu, Huom. kurssi on peruttu
Sote-palvelut siirtyvät tulevaisuudessa pääosin maakuntien vastuulle ja tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös henkilöstölle. Kurssilla käydään läpi tulevaa palvelurakennetta ja mitä se tarkoittaa oman maakunnan/kunnan kannalta sote-palveluissa.
Samalla käydään läpi, miten työnantajavaihdoksissa toimitaan ja mitä asioita henkilöstön edustajan tulee tietää ja ottaa huomioon valmistelun aikana. Kurssi antaa valmiudet hoitaa muutoksen vaatimia valmisteluja niin henkilöstön kuin työnantajankin kanssa.
Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä sote-alan
luottamusmiehille.
Kurssille haetaan 30.3.2020 mennessä Omakoulutuksen kautta.
ohjelma

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys).

Ammattialafoorumi 2020, 23.-24.10.2020, Tampere
Ilmoittautuminen on alkanut, tarkemmat ohjeet
löytyvät tästä.
Haku päättyy 14.9.2020.

JHL-Opiston Oulun sivupisteen kurssit

Työsuojelun perusteet, 7.-9.9.2020, Oulu
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuuteluille, -päälliköille ja toimi-
kuntien jäsenille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 3.8.2020.

Koulutiedottajien/Oppilaitosagenttikoulutus, 10.-11.9.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssi antaa valmiudet toimia koulutiedottajana sisältäen mm. valmiita luentomateriaaleja. Koulutiedottajan vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Koulutiedottaminen tekee liittoa tunnetuksi ja on tärkeä osa jäsenhankintaa.  Koulutiedottaja on usein oman ammattikuntansa edustaja, joka tarkastelee asioita oman työnsä kannalta. Näin opiskelijat saavat kosketuspintaa ja uusia näkökantoja työelämästä.
Avoin kaikille aktiiveille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 3.8.2020.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5.-7.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä.
Avoin kaikille jäsenille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma työpajoissa, 6.-8.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssilla syvennytään yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Työpajana järjestettävän kurssin aikana laaditaan luonnos toimintasuunnitelmaksi omalle yhdistykselle. Lisäksi tutustutaan liiton strategiaan sekä ajankohtaisiin hankkeisiin ja kampanjoihin.
Kurssin omavastuuosuus on majoituksella 50 euroa/päivä ja ilman majoitusta 30 euroa/päivä. Yhdistysten toivotaan osallistuvan näihin kustannuksiin.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020

Yhteistoiminnan perusteet, 7.-9.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten tarkoittamasta yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä.
Kurssi soveltuu yksityisen että julkisen sektorin yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön
edustajille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020.