Siirry sisältöön

Koulutusta alueellasi

Oulun seudun alueella pidetään JHL-opiston kursseja sekä aluetoimiston järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.

Aluetoimiston koulutustilaisuudet

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun
mukana.

Yhdistysjohdon neuvottelupäivät, 19.-20.9.2020, Iso-Syöte
Kide Hotel B y Iso-Syöte
Neuvottelupäivät on tarkoitettu yhdistyksien puheenjohtajille,
pääluottamusmiehille sekä hallituksen jäsenille.
Haku kurssille päättyy 4.9.2020

Edunvalvontakoulutus

Edunvalvontakoulutukset ovat JHL-opiston järjestämiä  kursseja ja niihin
ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia JHL:n koulutuskalenterin kautta.

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 9.10.2020, Oulu
Hotelli Lasaretti
Kurssin sisältönä on ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja
puheenjohtajille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 26.-27.10.2020, Kemi
Scandic Kemi
Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
Kurssi on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, työsuojeluasianmiehillle,
pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, puheenjohtajille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy  21.9.2020

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys).

Ammattialafoorumi 2020, 23.-24.10.2020, Tampere,
Koronapandemian tuoman epävarmuuden vuoksi JHL:n Ammattialafoorumi on siirretty vuodella eteenpäin. Uusi kokoontumisajankohta on 29.–30.10.2021. Tänä vuonna nautimme tapahtuman etkoista virtuaalisesti 23.10. Kaikki ilmoittautuneet pääsevät
etkoille mukaan.
Ilmoittautuminen on alkanut, tarkemmat ohjeet
löytyvät tästä.
Haku päättyy 14.9.2020.

JHL-Opiston Oulun sivupisteen kurssit

Henkilöstön tukena yhtiöittämisessä, 24.-26.8.2020, Oulu,  JHL-opisto/etäkurssina
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstönedustaja voi olla henkilöstön tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa.
Lisäksi kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy  20.7.2020
Kutsu ja ohjelma

Työsuojelun perusteet, 7.-9.9.2020, Oulu
Orginal Sokos Hotelli Arina
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuuteluille, -päälliköille ja toimi-
kuntien jäsenille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 3.8.2020.
kutsu ja ohjelma

Koulutiedottajien/Oppilaitosagenttikoulutus, 10.-11.9.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssi antaa valmiudet toimia koulutiedottajana sisältäen mm. valmiita luentomateriaaleja. Koulutiedottajan vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Koulutiedottaminen tekee liittoa tunnetuksi ja on tärkeä osa jäsenhankintaa.  Koulutiedottaja on usein oman ammattikuntansa edustaja, joka tarkastelee asioita oman työnsä kannalta. Näin opiskelijat saavat kosketuspintaa ja uusia näkökantoja työelämästä.
Avoin kaikille aktiiveille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 3.8.2020.
Kutsu ja ohjelma

Henkilöstön edustaja itsensä johtajana, 23.-25.9.2020, Oulu
Radisson Blu Hotel
Kurssin tavoitteena on kehittää oman ammatillisuuden, osaamisen ja itsensä johtamisen taitoja. Lisäksi tarkoituksena on parantaa omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimisen taitoja.
Kurssi on tarkoitettu henkilöstön edustajille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 17.8.2020
Kutsu ja ohjelma

Osuuskunnan toiminta ja talous, 29.9.-1.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssin tavoitteena on saada yleinen käsitys osuuskunnan toimintaperiaatteista ja sen erityispiirteistä, taloudesta sekä keskeisestä lainsäädännöstä ja säädöksistä. Aiheita käydään läpi käytännönläheisesti, keskustellen.
Kurssi soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 24.8.2020
kutsu ja ohjelma

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5.-7.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä.
Avoin kaikille jäsenille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma työpajoissa, 6.-8.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssilla syvennytään yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Työpajana järjestettävän kurssin aikana laaditaan luonnos toimintasuunnitelmaksi omalle yhdistykselle. Lisäksi tutustutaan liiton strategiaan sekä ajankohtaisiin hankkeisiin ja kampanjoihin.
Kurssin omavastuuosuus on majoituksella 50 euroa/päivä ja ilman majoitusta 30 euroa/päivä. Yhdistysten toivotaan osallistuvan näihin kustannuksiin.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020
Kutsu ja ohjelma

Yhteistoiminnan perusteet, 7.-9.10.2020, Oulu
Original Sokos Hotelli Arina
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten tarkoittamasta yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä.
Kurssi soveltuu yksityisen että julkisen sektorin yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön
edustajille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy 31.8.2020.
kutsu ja ohjelma

Sote- palvelut maakunnassa, kuka maksaa palkkasi?, 5.-6.11.2020, Oulu
Radisson Blu Hotel
Sote-palvelut siirtyvät tulevaisuudessa pääosin maakuntien vastuulle ja tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös henkilöstölle. Kurssilla käydään läpi tulevaa palvelurakennetta ja mitä se tarkoittaa oman maakunnan/kunnan kannalta sote-palveluissa.
Samalla käydään läpi, miten työnantajavaihdoksissa toimitaan ja mitä asioita henkilöstön edustajan tulee tietää ja ottaa huomioon valmistelun aikana. Kurssi antaa valmiudet hoitaa muutoksen vaatimia valmisteluja niin henkilöstön kuin työnantajankin kanssa.
Kurssi on tarkoitettu sote-alan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille
sekä näiden varahenkilöille.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy  28.9.2020

TSL:n kurssit

Eläkkeelle siirtymisen valmennus, 14.-15.11.2020, Oulu
Hotelli Lasaretti
Eläkkeelle siirtyminen merkitsee suurta elämänmuutosta. Tuttu ajankäyttö ja rutiinit katoavat, työtoverit jäävät työpaikalle ja henkilö astuu uuteen elämänvaiheeseen. Tämän kurssin tarkoitus on tukea selviytymistä tästä muutoksesta. Kurssi tarjoaa tietoa myös työeläketurvasta ja eläkeuudistuksesta.
Kurssilla on 30 euron omavastuu.
Hae kurssille Omakoulutuksen kautta. Haku päättyy  5.10.2020
Tarkemman ohjeman löydät TSL:n sivulta.