Siirry sisältöön

Koulutusta alueellasi

Oulun seudun alueella pidetään JHL-opiston kursseja sekä aluetoimiston järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.

Aluetoimiston koulutustilaisuudet 2022

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun
mukana.

Yhdistysjohdon neuvottelupäivä, 5.2.2022, Oulu, etäkurssina Zoomin kautta.
Kurssi on suunnattu yhdistysten puheenjohtajille, pääluottamusmiehille, hallituksen
ja alueryhmän jäsenille.
Kurssille ilmoittaudutaan 28.1.2022 mennessä kurssikutsussa olevan linkin kautta. 
Kutsu ja ohjelma

Koulunkäynninohjaajien sekä ap-/ip-ohjaajien koulutuspäivä 9.4.2022, Oulu/Teams
Kurssi on suunnattu alueen koulunkäyntiavustajille ja -ohjaajille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille sekä ammattialan luottamusmiehille
Ilmoittautuminen ja ohjelma

JHL Nuorten virikepäivät, 14-15.5.2022, Oulu
Kurssi on suunnattu alueen nuorille alle 35-vuotiaille jäsenille.
Ilmoittautuminen ja ohjelma

Yhdistysjohdon neuvottelupäivät, 17.-18.9.2022, iso-Syöte
Kurssi on suunnattu yhdistysten puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille sekä pääluottamusmiehille.
Kutsu ja ohjelma

Edunvalvontakoulutus

Edunvalvontakoulutukset ovat JHL-opiston järjestämiä  kursseja ja niihin
ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia JHL:n koulutuskalenterin kautta.

Uuden luottamusmiehen kurssi, 24.-25.2.2022,  JHL-opiston etäkurssi
Uudet aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun ja Lapin alueen aloittaville luottamusmiehille
sopimusalasta riippumatta.
Kurssille ilmoittaudutaan 24.1.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.
Ohjelma

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 18.3.2022, Radisson Blu Hotel, Oulu
Kurssin sisältönä ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun yhdistysten puheenjohtajille sekä luottamusmiehille varahenkilöineen.
Kurssille ilmoittaudutaan 7.2.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.
Ohjelma

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 7-8.4.2022,
Scandic Rovaniemi City, Rovaniemi
Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun ja Lapin alueen yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien jäsenille.
Kurssille ilmoittaudutaan 28.2.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Sote-ja hyvinvointialueuudistuksen toteutuksen ajankohtaispäivät, 21.-22.4.2022,
Sokos Hotel Arina, Oulu
Ajankohtaispäivien tarkoituksena on tarkastella sote- ja hyvinvointialueuudistuksen merkitystä ja vaikutuksia alueen organisaatioihin, työntekijöihin ja henkilöstön edustajien työhön sekä sitä, miten tukea henkilöstöä erilaisissa muutostilanteissa.
Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Oulun seudun pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä yhdistysten puheenjohtajille.
Kurssille ilmoittaudutaan 14.3.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä, 7.10.2022, Hotelli Scandic Kajanus, Kajaani
Kurssin sisältönä ajankohtaiset työmarkkina-asiat.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun yhdistysten puheenjohtajille sekä luottamusmiehille varahenkilöineen.
Kurssille ilmoittaudutaan 29.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.
Ohjelma

JHL-Opiston Oulun sivupisteen kurssit 2022

Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, yksityinen sektori, 16.-18.2.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin.
Kurssilla perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.
Ilmoittaudu 10.1.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Muuttuva yhdistys – yhdistysten liitokset, 2.-3.4.2022, Oulu
Sote-palveluiden uudelleen organisointi hyvinvointialueilla vaikuttaa merkittävästi JHL-yhdistysten toimintaan ja järjestäytymiseen. Koulutuksessa perehdytään yhdistystä koskeviin rakenteellisiin muutoksiin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat yhdistysliitokset, yhdistyksen perustaminen ja lakkauttaminen sekä yhdistyksen varallisuus ja jäsenyys muutostilanteissa.
Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille aktiiveille.
Ilmoittaudu 7.3.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.
Lisätiedot ja ohjelma

Oppilaitosagenttikoulutus, 14.-15.9.2022, Oulu
Oppilaitosagenttina, eli koulutiedottajana, olet tärkeä linkki JHL:n ja oppilaitosten välillä. Oppilaitosagentin vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Agentti tekee liittoa tunnetuksi ja on tärkeä osa jäsenhankintaa. Agentti on usein oman ammattikuntansa edustaja ja tarjoaa opiskelijoille uusia näkökantoja työelämästä. Koulutus antaa valmiudet toimia oppilaitosagenttina. Saat myös aineistoja, joita voit hyödyntää oppilaitosvierailuilla.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan oppilaitos-agentteina.
Ilmoittaudu 8.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Henkilöstön tukena yhtiöittämisissä, 27.-29.9.2022, Oulu
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantaja-vaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Ilmoittaudu 22.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

JHL tutuksi maahanmuuttaja taustaisille jäsenille,6.-7.10.2022, Oulu
Kurssilla tutustutaan JHL-ammattiliiton toimintaan jäsenten etujen ja oikeuksien puolustajana. Samalla  käydään läpi työelämän pelisääntöjä ja työntekijän oikeuksia. Kurssin jälkeen tunnet JHL-ammattiliiton ja jäsenetusi sekä tiedät miten voit osallistua JHL:n toimintaan.
Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille jäsenille.
Ilmoittaudu 29.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 10.-12.10.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Ilmoittaudu 5.9.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Yhteistoiminnan perusteet , 12.-14.10.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä.
Kurssi soveltuu erityisesti yksityisen sektorin, mutta myös julkisen sektorin toimijoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön edustajille.
Ilmoittaudu 5.9.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys).

Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät, 21.-22.5.2021, Hotelli Lasaretti, Oulu
Opintopäivät on tarkoitettu Oulun seudun alueen sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä alalle opiskeleville.
Ilmoittaudu 11.4.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Kasvatus- ja ohjausalan opintopäivät, 1.-2.10.2022, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti
Kasvatus- ja ohjausalojen opintopäivillä keskustellaan ajankohtaisista ammatillisista kysymyksistä.
Opintopäivät on tarkoitettu Oulun seudun alueen kasvatus- ja ohjausalan jäsenille, erityisesti varhaiskasvattajille sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.
Ilmoittaudu 29.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ravitsemus- ja puhtausalan opintopäivät, 19.-20.11.2022, Kide Hotelli, Iso-Syöte Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu Oulun seudun alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille, yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille opiskeleville jäsenille.
Ilmoittaudu 10.10.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.