Koulutusta alueellasi

Tästä löytyvät Lapin alueella pidettävät JHL-opiston kurssit sekä aluetoimiston järjestämät koulutukset ja tapahtumat.

Aluetoimiston järjestämät koulutus-
tilaisuudet vuonna 2021

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Osallistumismaksu, joka peritään yhdistykseltä on 50€/päivä, ellei toisin ilmoiteta. Yhdistysjohdon neuvottelupäivien maksu on 30€/päivä. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun mukana.  Lisätietoja  puh. 010 7703 600 tai lappi@jhl.fi

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun
mukana.

Yhdistysjohdon neuvottelupäivät, 27- 28.11.2021, Levi
Neuvottelupäivät on tarkoitettu yhdistyksien puheenjohtajille,
hallituksen jäsenille sekä pääluottamusmiehille.
Ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin.

JHL opiston koulutus Pohjois-Suomen alueella

Osallistumis- ja peruutusmaksut 2021

Osallistumismaksu sisältää materiaalin, koulutuksen, ruokailun sekä kahden päivän koulutuksessa majoituksen kahden hengen huoneessa. Kurssipaikkakunnalla asuvalle ei makseta majoitusta. Matkakustannukset korvataan JHL:n matkustussäännön mukaisesti halvimman matkustustavan mukaan. Kurssille tulo on peruttava viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruuttamatta jätetystä paikasta perimme maksun (30€) kurssilaiselta sekä mahdollisten peruuttamattomien matkalippujen hinnan. Peruutusmaksua ei peritä, jos jäsenellä on esittää lääkärintodistus tai muu todistettavissa oleva syy (esim. lennon tai junayhteyden peruuntuminen).

Edunvalvontakoulutus

Edunvalvontakoulutukset ovat JHL-opiston järjestämiä  kursseja ja niihin
ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia JHL:n koulutuskalenterin kautta.

Uuden luottamusmiehen kurssi, 25.-26.2.2021, etäopetus.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seutu ja Lappi alueen aloittaville luottamusmiehille,
pääluottamusmiehille, varaluottamusmiehille sekä puheenjohtajille sopimusalasta
riippumatta.
Aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Hae kurssille 25.1.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.
Ohjelma

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 26.-27.8.2021, Kajaani
Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seutu ja Lappi alueen yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien jäsenille.
Hae kurssille 19.7.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys).

JHL-Opiston Oulun sivupisteen kurssit

Asiat järjestykseen-yhdistyksen asiakirjat haltuun, 19.-20.1.2021, etäopetus.
Työpajana toteutettavalla kurssilla perehdytään yhdistyksen asiakirjojen laadintaan ja hallintaan.
Kurssin aikana perehdytään erilaisten yhdistysasiakirjojen laadintaan harjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan kokousten valmisteluun, asiakirjoja koskeviin säädöksiin ja arkistointiin.
Koulutus on peruskurssitasoinen ja on avoin kaikille aktiiveille, suositellaan erityisesti sihteereille ja puheenjohtajille.
Hae kurssille 14.12.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Järjestäydy-järjestämisosaamista aktiiveille, 8.-10.2.2021, etäopetus.
Kurssilla perehdytään ammatilliseen järjestäytymiseen sekä tutustutaan työpaikoilla tapahtuvaan järjestämiseen.
Kurssin tavoitteena on antaa yhdistysten aktiiveille osaamista järjestämistyössä sekä vahvistaa ammattiliiton järjestöllistä voimaa työpaikoilla.
Kurssi on avoin kaikille aktiiveille.
Hae kurssille 4.1.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Työhyvinvointikorttikoulutus, 22.-23.3.2021, etäopetus.
Työhyvinvointikorttikoulutuksen pääteemat ovat työhyvinvoinnin kokonaisuus, työhyvinvointi johtamisessa sekä toimiva työyhteisö. Koulutuksessa suoritetaan tentti  ja onnistuneesta suorituksesta saa Työhyvinvointikortin.
Koulutus soveltuu työpaikkojen henkilöstön edustajille, työntekijöille ja esimiehille. Palkallisuus määräytyy oman koulutussopimuksen mukaisesti.
Hae kurssille 15.2.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Yhteistoiminnan perusteet, 13.-15.4.2021, etäopetus.
Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalain ja -sopimusten tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista sekä asiapiiristä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan tarkoitukseen ja merkitykseen sekä eri toimijoiden rooliin ja tehtäviin yhteistoiminnan kentällä.
Kurssi  soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu esimiehille ja tiiminvetäjille sekä henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.
Hae kurssille 8.3.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Henkilöstön tukena yhtiöittämisessä, 10.-12.5.2021, Oulu
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstönedustaja voi olla henkilöstön tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssin käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa.
Lisäksi kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantajavaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmiestiedon-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.
Hae kurssille 5.4.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Apua etä- ja verkko-opiskeluun, lähi- ja etäopetuksena, 17.8.2021, Oulu
Onko etä- ja verkko-opiskelu täysin vierasta sinulle? Tällä kurssilla tutustutaan perusteista lähtien etä- ja verkko-opiskelussa käytettäviin välineihin, sekä opimme testaamaan välineiden toimivuuden.
Kurssi sopii mainiosti sinulle, joka olet ilmoittautunut etä- tai verkko-opiskeluun tai olet ilmoittautumassa piakkoin. Kurssille voi osallistua joko paikan päällä tai etänä.
Hae kurssille 12.7.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Office 365 tutuksi, lähi- ja etäopetuksena, 18.-19.8.2021, Oulu
Tutustuminen Office 365 -palveluun. Tällä kurssilla käymme läpi miten Office 365 -pakettia voi käyttää luottamusmies- tai yhdistystehtävien hoidossa. Aloitamme ihan perusteista, ja käymme läpi mm. Teams, OneDrive, OneNote, Word, Excel sekä PowerPoint -ohjelmat.
Tämä kurssi soveltuu niille,  joille ohjelma ei ennestään ole tuttu. Kurssille voi osallistua joko paikan päällä tai etänä.
Hae kurssille 12.7.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 11.-13.10.2021, Oulu
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Hae kurssille 6.9.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Työsuojelun perusteet, 1.-3.11.2021, Oulu
Kurssilla perehdytään työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin.
Kurssilla perehdytään työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin ja toimintaan, opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työjohdon ja työterveyshuollon kanssa.
Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tutustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa.
Kurssi on suunnattu erityisesti yksityisellä sektorilla toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille ja toimikuntien jäsenille.
Hae kurssille 27.9.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Toimiva yhdistys-hallitus ja kokoukset, 23.-25.11.2021, Oulu
Kurssilla syvennytään JHL-yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan tehtäviin sekä yhdistyksen kokousten ohjaamiseen. Kokouskäytäntöihin perehdytään harjoitusten avulla. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kokouskäytännöt ja osaa johtaa kokousta.
Kurssi on avoin kaikille aktiiveille, suositellaan erityisesti puheenjohtajille.
Hae kurssille 18.10.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys).

Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät, 22.-23.4.2021, Seinäjoki
Opintopäivät on  tarkoitettu ko. alueen sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä alalle opiskeleville.
Osallistua voi  Oulun seudulta, Pohjanmaalta, Sisä-Suomesta sekä Lapista.
Hae kurssille 15.3.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät, 22.-23.4.2021, Seinäjoki
Opintopäivät on tarkoitettu ko. alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille, yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille opiskeleville jäsenille.
Osallistua voi Oulun seudulta, Pohjanmaalta, Sisä-Suomesta sekä Lapista.
Hae kurssille 15.3.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Kasvatus- ja ohjausalan opintopäivät, 22.-23.4.2021, Seinäjoki
Opintopäivillä keskustellaan ajankohtaisista ammatillisista kysymyksistä.
Opintopäivät on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan jäsenille, erityisesti varhaiskasvattajille sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.
Osallistua voi Oulun seudulta, Pohjanmaalta, Sisä-Suomesta sekä Lapista.
Hae kurssille 15.3.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ammattialafoorumi, 29.-20.10.2021, Tampere
Vuonna 2021 JHL kutsuu yhteen kaikki ammattilaiset yhteiseen Ammattialafoorumi 2021 -tapahtumaan. Luvassa on eri alojen huippupuhujia, verkostoitumista, ammatillista kehittymistä ja paljon muuta. Tämä on tapahtuma, jota et halua jättää väliin – eikä kannatakaan! Osallistua voi kaikkialta Suomesta.
Ilmoittautumiset 13.9. mennessä. Vain sähköinen ilmoittautuminen.
Katso päivien ohjelmat ja muut tiedot sivuilta

Tapahtuman hinta on 30€/päivä ilman majoitusta ja 50€/päivä majoituksella.  Yhden hengen huoneen erotus on 100€/yö hotellista riippumatta.
Osallistumismaksun ja matkakustannukset voi maksaa joko työnantaja, yhdistys tai jäsen itse.
Selvitäthän maksajatiedot (työnantajan verkkolaskuosoite) etukäteen, koska ne vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittaudu tästä

Jäsenten ajankohtaispäivät

Metsähallituksen ja luonnanvarakeskuksen ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2021, Oulu
Jäsenten ajankohtaispäivien tavoitteena on koota samaan hallinnonalaan tai sopimusalaan kuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.
Hae kurssille 11.10.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

GTK:n ajankohtaispäivät, 20.-21.11.2021, Oulu
Jäsenten ajankohtaispäivien tavoitteena on koota samaan hallinnonalaan tai sopimusalaan kuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.
Hae kurssille 11.10.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

TSL:n kurssit

Eläkkeelle siirtymisen valmennus, 13.-14.11.2021, Oulu
Kurssi antaa tukea eläkkeelle siirtymisessä. Kurssi tarjoaa kattavan tietopaketin työeläketurvasta. Koulutus sopii sekä pian eläkkeelle siirtyville että vielä yli 10 vuotta työelämässä jatkaville, 55-vuotialle tai vanhemmille henkilöille.
Lisäksi kurssille voi osallistua myös alle 55-vuotias luottamushenkilö, joka tarvitsee tietoa eläkkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja jäsenten neuvonnassa.
Kurssin omavastuuosuus on majoituksella 50 euroa/päivä ja ilman majoitusta 30 euroa/päivä. Yhdistysten toivotaan osallistuvan näihin kustannuksiin.
Hae kurssille 4.10. mennessä OmaJHL:n kautta