Koulutusta alueellasi

Tästä löytyvät Lapin alueella pidettävät JHL-opiston kurssit sekä aluetoimiston järjestämät koulutukset ja tapahtumat.

Aluetoimiston koulutustilaisuudet  2022

Osallistumismaksu, joka peritään yhdistykseltä, on 50€/päivä, ellei toisin ilmoiteta. Yhdistysjohdon neuvottelupäivien maksu on 30€/päivä. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun mukana.  Lisätietoja  puh. 010 7703 600 tai lappi@jhl.fi

Aktiivien voimavarakurssi, 8.-9.10.22, Rovaniemi, Santasport
Kurssille ilmoittaudutaan 30.8.2022 mennessä kurssikutsussa olevan linkin kautta
Kurssikutsu ja ohjelma

Yhdistysjohdon neuvottelupäivä, 26.-27.11.2022, Levi, Hullu Poro.
Kurssi on suunnattu yhdistysten puheenjohtajille, pääluottamusmiehille, hallituksen
ja alueryhmän jäsenille.
Kurssille ilmoittaudutaan 21.10.2022 mennessä kurssikutsussa olevan linkin kautta.
Kurssikutsu ja ohjelma

Edunvalvontakoulutus

Edunvalvontakoulutukset ovat JHL-opiston järjestämiä  kursseja ja niihin
ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia JHL:n koulutuskalenterin kautta.

Luottamusmiesten ajankohtaispäivät, 6-7.10.2022, Break Sokos Hotel Levi, SIRKKA
Kurssi on tarkoitettu Lapin alueen kunta-alan ja Avaintan luottamusmiehille varahenkilöineen sekä yhdistysten puheenjohtajille.
Kurssilla käsitellään työehtosopimusten määräyksiä ja tulkintoja sekä ajankohtaisia työmarkkina-asioita.
Kurssille ilmoittaudutaan 5.9.2022 mennessä OmaJHL:n kautta
Kurssikutsu ja ohjelma

JHL-Opiston Oulun sivupisteen kurssit 2022

Oppilaitosagenttikoulutus, 14.-15.9.2022, Oulu
Oppilaitosagenttina, eli koulutiedottajana, olet tärkeä linkki JHL:n ja oppilaitosten välillä. Oppilaitosagentin vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Agentti tekee liittoa tunnetuksi ja on tärkeä osa jäsenhankintaa. Agentti on usein oman ammattikuntansa edustaja ja tarjoaa opiskelijoille uusia näkökantoja työelämästä. Koulutus antaa valmiudet toimia oppilaitosagenttina. Saat myös aineistoja, joita voit hyödyntää oppilaitosvierailuilla.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan oppilaitos-agentteina.
Ilmoittaudu 15.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Henkilöstön tukena yhtiöittämisissä, 27.-29.9.2022, Oulu
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantaja-vaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Ilmoittaudu 22.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

JHL tutuksi maahanmuuttaja taustaisille jäsenille,6.-7.10.2022, Oulu
Kurssilla tutustutaan JHL-ammattiliiton toimintaan jäsenten etujen ja oikeuksien puolustajana. Samalla  käydään läpi työelämän pelisääntöjä ja työntekijän oikeuksia. Kurssin jälkeen tunnet JHL-ammattiliiton ja jäsenetusi sekä tiedät miten voit osallistua JHL:n toimintaan.
Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille jäsenille.
Ilmoittaudu 29.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 10.-12.10.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Ilmoittaudu 5.9.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Yhteistoiminnan perusteet , 12.-14.10.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä.
Kurssi soveltuu erityisesti yksityisen sektorin, mutta myös julkisen sektorin toimijoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön edustajille.
Ilmoittaudu 5.9.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys)

Ravitsemus- ja puhtausalan opintopäivät, 2.-3.9.2022, Hotelli Hullu Poro, Levi  Ravitsemis- ja puhtausalan opintopäivät on tarkoitettu Lapin alueen ravitsemis- ja puhtausalojen ammattilaisille, yhdistelmätehtävissä työskenteleville ja aloille opiskeleville jäsenille.
Ilmoittaudu 1.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät, 12-13.11.2022, Rovaniemi
Opintopäivät on tarkoitettu Lapin alueen alueen sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä alalle opiskeleville.
Ilmoittaudu 3.10.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Jäsenten ajankohtaispäivät

Neuvottelupäivien tavoitteena on koota Finavian Pohjois-Suomessa työskenteleviä jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.
Ilmoittaudu 18.8.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Yliopistojen ajankohtaispäivät, 29.-30.10.2022, Jyväskylä, Scandic Jyväskylä Station Jäsenten neuvottelupäivien tavoitteena on koota samaan hallinnonalaan/sopimusalaankuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.
Ilmoittaudu 19.9.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen ajankohtaispäivät, 18.-19.11.2022, Oulu, Jäsenten neuvottelupäivien tavoitteena on koota samaan hallinnonalaan/sopimusalaankuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.
Ilmoittaudu 10.10.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

TSL:n kurssit