Koulutusta alueellasi

Tästä löytyvät Lapin alueella pidettävät JHL-opiston kurssit sekä aluetoimiston järjestämät koulutukset ja tapahtumat.

JHL:n koulutuskalenteri löytyy täältä!

Aluetoimiston järjestämät koulutus-
tilaisuudet vuonna 2021

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Osallistumismaksu, joka peritään yhdistykseltä on 50€/päivä, ellei toisin ilmoiteta. Yhdistysjohdon neuvottelupäivien maksu on 30€/päivä. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun mukana.  Lisätietoja  puh. 010 7703 600 tai lappi@jhl.fi

Koulutuksiin  ilmoittaudutaan aluetoimistoon viimeistään  kaksi  (2 ) viikkoa ennen
kurssi-/opintopäivän ajankohtaa. Tarkemmat hakuohjeet tulevat kurssin kutsun
mukana.

Lapin alueen yhdistysjohdon neuvottelupäivät, 27- 28.11.2021 Levi, Hullu Poro

Neuvottelupäivät on tarkoitettu yhdistyksien puheenjohtajille,
hallituksen jäsenille, luottamusmiehille sekä varoille.

Edunvalvontakoulutus

Edunvalvontakoulutukset ovat JHL-opiston järjestämiä  kursseja ja niihin
ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia JHL:n koulutuskalenterin kautta.

Uuden luottamusmiehen kurssi, 24.-25.2.2022, JHL-opiston etäkurssi
Uudet aloittavat luottamusmiehet saavat tukiverkoston ja tutustuvat luottamusmiestiedon lisäksi liiton aluetoimintaan.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun ja Lapin alueen aloittaville luottamusmiehille
sopimusalasta riippumatta.
Kurssille ilmoittaudutaan 24.1.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät, 7-8.4.2022, Scandic Rovaniemi City, Rovaniemi
Kurssin sisältönä ovat ajankohtaiset työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat.
Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun ja Lapin alueen yhdistysten puheenjohtajille, työsuojelu- ja luottamusmiestoimijoille varahenkilöineen sekä YT-toimielimien jäsenille.
Kurssille ilmoittaudutaan 28.2.2022 mennessä OmaJHL:n kautta.

JHL-Opiston Oulun sivupisteen kurssit 2021-2022

Vaalikoulutusta edustajistoehdokkaille, 25.11.2021, etäopetuksena.
Koulutus on avoin kaikille JHL:n jäsenille, jotka ovat ehdokkaina JHL-edustajiston vaaleissa tai suunnittelevat asettuvansa ehdolle. Koulutuksessa käsitellään vaalityötä, liiton tukea ehdokkaille sekä JHL:n edustajiston toimintaa ja edustajistossa vaikuttamista.

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoomin kautta ja on maksuton.
Koulutukseen voivat hakea Oulun, Lappi ja Pohjanmaa edustajistovaalien ehdokkaat,
Ilmoittaudu 22.11.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Muuttuva yhdistys – yhdistysten liitokset, 29.-30.3.2022, Oulu
Sote-palveluiden uudelleen organisointi hyvinvointialueilla vaikuttaa merkittävästi JHL-yhdistysten toimintaan ja järjestäytymiseen. Koulutuksessa perehdytään yhdistystä koskeviin rakenteellisiin muutoksiin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat yhdistysliitokset, yhdistyksen perustaminen ja lakkauttaminen sekä yhdistyksen varallisuus ja jäsenyys muutostilanteissa.
Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille aktiiveille.
Ilmoittaudu 21.2.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Oppilaitosagenttikoulutus, 14.-15.9.2022, Oulu
Oppilaitosagenttina, eli koulutiedottajana, olet tärkeä linkki JHL:n ja oppilaitosten välillä. Oppilaitosagentin vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Agentti tekee liittoa tunnetuksi ja on tärkeä osa jäsenhankintaa. Agentti on usein oman ammattikuntansa edustaja ja tarjoaa opiskelijoille uusia näkökantoja työelämästä. Koulutus antaa valmiudet toimia oppilaitosagenttina. Saat myös aineistoja, joita voit hyödyntää oppilaitosvierailuilla.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan oppilaitos-agentteina.
Ilmoittaudu 8.8.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Henkilöstön tukena yhtiöittämisissä, 27.-29.2022, Oulu
Kurssille pääsyyn edellytetään vähintään luottamusmies-, työsuojelun- tai yhteistoiminnan peruskurssin käymistä.
Kurssilla käydään läpi, miten henkilöstön edustaja voi olla henkilöstön tukena yhtiöittämistilanteissa. Kurssilla käsitellään sitä, mitä keskeisiä asioita muuttuu yritysmuodon myötä organisaation toiminnassa. Lisäksi kurssilla käydään läpi muutoksessa huomioitavat työehtosopimusten sopimusmääräykset, työnantaja-vaihdoksiin liittyvät liikkeenluovutukseen sekä yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan vaikuttavat asiat. Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.
Ilmoittaudu 22.8.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

JHL tutuksi maahanmuuttaja taustaisille jäsenille,6.-7.10.2022, Oulu
Kurssilla tutustutaan JHL-ammattiliiton toimintaan jäsenten etujen ja oikeuksien puolustajana. Samalla  käydään läpi työelämän pelisääntöjä ja työntekijän oikeuksia. Kurssin jälkeen tunnet JHL-ammattiliiton ja jäsenetusi sekä tiedät miten voit osallistua JHL:n toimintaan.
Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille jäsenille.
Ilmoittaudu 29.8.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 10.-12.10.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään liiton, paikallisen edunvalvonnan, yhdistysten ja toimijoiden tehtäviin sekä vaikutusmahdollisuuksiin luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä.
Kurssi on avoin kaikille jäsenille.
Ilmoittaudu 5.9.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Yhteistoiminnan perusteet , 12.-14.10.2022, Oulu
Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä.
Kurssi soveltuu erityisesti yksityisen sektorin, mutta myös julkisen sektorin toimijoille, ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön edustajille.
Ilmoittaudu 5.9.2021 mennessä OmaJHL:n kautta.

Ammatilliset opintopäivät

Ammatilliset opintopäivät ovat JHL-opiston järjestämiä palkallisia kursseja ja niihin ilmoittaudutaan viisi (5) viikkoa ennen kurssia.

Yhden päivän ammatilliselta opintopäivältä peritään maksu 50 €/pvä. Sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailut sekä ulkopuolelta tuleville majoituksen. Ilman majoitusta maksu on 30 €/pvä. Ennen koulutukseen ilmoittautumista tulee selvittää, kuka maksaa osallistumisen (työnantaja, yhdistys)

Ravitsemus-ja puhtausalan opintopäivät 15-16.1.2022, Levi

Kasvatus-ja ohjausalan opintopäivät 15-16.1.2022, Levi

Jäsenten ajankohtaispäivät

TSL:n kurssit