Jäsenmaksuvapautus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

• kuntoutusrahalla tai -tuella
• perhevapaalla
• palkattomalla sairauslomalla
• työtön (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha)
• koulutustuella (Kela)
• opiskelemassa
• suorittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.