Jäsenmaksuvapautus

JHL:n jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksuista tietyillä ehdoilla. Tutustu ehtoihin täällä.

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja eikä oikeutta työttömyyskassan maksamaan etuuteen ja olet:

  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • hoitovapaalla
  • palkattomalla sairauslomalla
  • kuntoutusrahalla tai -tuella (maksajana Kela tai työeläkelaitokset)
  • työtön (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha) Huom. Voi ilmoittaa vain takautuvasti kolmen kuukauden välein
  • opiskelemassa
  • suorittamassa asevelvollisuutta.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun. Katso omaJHL:n kirjautumisohjeet.