Jäsenmaksuvapautus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • hoitovapaalla
  • palkattomalla sairauslomalla
  • kuntoutusrahalla tai -tuella
  • työtön (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha) Huom. Voi ilmoittaa vain takautuvasti
  • koulutustuella (Kela)
  • opiskelemassa
  • suorittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.