Jäsenmaksu

Ammattiliitto JHL:n jäsenyys on edullinen, sillä voit vähentää jäsenmaksun verotuksesta. Työssä käyvälle JHL:n jäsenmaksu on vain prosentin (1 %) palkasta. Hinta sisältää kattavan edunvalvonnan ja työttömyysturvan. Liity jo tänään!

Ammattiliitto JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Jäsenmaksulaskurilla voit laskea jäsenmaksusi suuruuden. Jäsenmaksu on tasan prosentin bruttotuloista.

Voit laskea jäsenmaksun myös kaavalla 1x palkka/100. Voit vähentää jäsenmaksun verotuksessa. JHL ilmoittaa jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle.

€/kk

Voit maksaa jäsenmaksun joko valtuuttamalla työnantajasi perimään maksun suoraan palkasta tai maksamalla sen itse.

Päiväkohtaisen palkan saat laskettua jakamalla kokonaispalkan työpäivien määrällä, mistä pystyt laskemaan jäsenmaksun edellä mainitulla kaavalla tai jäsenmaksulaskurilla. Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Jäsenmaksu maksetaan myös luontoisedusta, lomarahasta ja lomakorvauksesta.

Jäsenmaksukatto

JHL on ottanut käyttöön jäsenmaksukaton vuoden 2022 alusta lähtien. Jäsenmaksukatto on 600 € vuodessa.

Jäsenmaksu tulee maksaa normaalisti, vaikka jäsenmaksujen yhteenlaskettu summa ylittäisi jäsenmaksukaton.

JHL palauttaa jäsenelle jäsenmaksukaton ylittävän summan seuraavan vuoden aikana.

Vuoden 2022 jäsenmaksukaton ylittävät jäsenmaksut palautetaan kevään 2023 aikana. Palautuspyynnöt tekemisestä ohjeistetaan loppuvuodesta 2022.

Työnantajaperintä

Perintäsopimuksella valtuutat työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Voit tilata esitäytetyn perintäsopimuksen jäsenpalvelusta. Jäsenpalvelu lähettää sinulle tiedoillasi täytetyn lomakkeen postissa. Toimita lomake allekirjoitettuna työnantajasi palkanlaskentaan.

Voit myös tulostaa jäsenmaksun perintäsopimuksen. Sopimus toimii valtakirjana palkanlaskentaan jäsenmaksun perimisestä palkastasi. Toimita lomake täytettynä ja allekirjoitettuna työnantajasi palkanlaskentaan. Palkanlaskija lähettää lomakkeesta kopion liittoon.

Liity jäseneksi ja jäsenmaksun perintälomake (pdf, 45 kt)

Ohjeita palkanlaskijoille

Jäsenmaksun maksaminen itse

Voit maksaa jäsenmaksut suoraan omaJHL:ssä  verkkopankin kautta. Vaihtoehtoisesti voit tilata jäsenpalvelusta viitesiirrot jäsenmaksun maksamista varten.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuviitteet lähetetään itsemaksaville jäsenille viimeistään tammikuussa.

Minimijäsenmaksu ja ammattia harjoittavien jäsenmaksu

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa, eli  96 euroa vuodessa.

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja olet:

  • alle 70-vuotias ja eläkkeellä
  • 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat*
  • pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
  • ulkomailla
  • työlomalla
  • virkavapaalla
  • au pairina
  • suorittamassa vapausrangaistusta
  • ”omalla lomalla”
  • omaishoitajana.

* 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa, eli 60 euroa vuodessa.

Eläkeläisjäsenet maksavat jäsenmaksut neljännesvuosittain. Ensimmäinen eräpäivä on 15.4. Myös muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta. Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.

Ammattia harjoittavien jäsenmaksu ammattiliitto JHL:ssä on 20 euroa kuukaudessa.