Muutokset elämässä

Monet muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat jäsenyyteen, jäsenmaksun maksamiseen ja jopa jäsenmaksun suuruuteen. Huolehdithan, että tietosi ovat ajan tasalla. Muutoksista voit ilmoittaa ammattiliitto JHL:n jäsenpalveluun.

Alla kerrotuista elämänmuutoksista ilmoittamisen lisäksi voit tilata uuden jäsenkortin, perintäsopimuksen tai jäsenmaksuviitteet kätevästi joko omaJHL -palvelussa tai JHL:n yhteydenottolomakkeella.

Asevelvollisuus

Olet oikeutettu vapautukseen ammattiliiton jäsenmaksusta armeijan tai siviilipalveluksen ajalle. Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Eläke

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä ammattiliiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Alle 70-vuotiaan eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa vuodessa 24 euron suuruisena eränä. Maksamalla alle 70-vuotiaan eläkeläisen jäsenmaksun säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi.

70 vuotta täyttäneiden jäsenten jäsenmaksu on 5,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta, eli 60 euroa vuodessa. Maksamalla 70 vuotta täyttäneen eläkeläisen jäsenmaksun säilytät kaikki muut liiton jäsenedut, paitsi matkustajavakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle.

Jäsenmaksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta.

Nimen tai yhteystietojen muutos

Posti toimittaa automaattisesti niiden jäsenten muuttuneet nimi- ja osoitetiedot JHL:lle, jotka eivät ole kieltäneet osoitetietojen luovuttamista. Osoitetiedot päivittyvät automaattisesti vain Manner-Suomen osalta. Ilmoita uusi osoitteesi JHL:n jäsenpalveluun, jos olet kieltänyt osoitetietojesi luovuttamisen eteenpäin.

Yhteystietosi voit päivittää omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

JHL ei lähetä uutta jäsenkorttia, jos nimesi muuttuu.

Omaishoitaja

Omaishoitajana maksat minimijäsenmaksua, joka on 8 €/kk ja se maksetaan neljännesvuosittain 24 €. Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta.

Maksat jäsenmaksua vain ansiotuloista, jos olet omaishoidon ohella töissä.

Opiskelu

Päätoimisena opiskelijana sinut on vapautettu liiton jäsenmaksusta, jos sinulla ei ole ansiotuloja eikä oikeutta työttömyyskassan maksamaan etuuteen. Ilmoita oikeudestasi jäsenmaksuvapautukseen omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Jos olet töissä opiskelun ohella, sinun tulee maksaa palkkatuloistasi liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu. Jäsenmaksu on 1 % ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.

Voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun palkastasi tai maksaa sen itse. Tilaa tarvittaessa jäsenpalvelusta maksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten. Vaihtoehtoisesti voit tilata perintäsopimuksen, jolla voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi.

JHL:n tulkinnan mukaan päätoiminen opiskelija:

  • saa Työllisyysrahaston täysimääräistä aikuiskoulutustukea
    tai
  • on pääsääntöisesti päivät oppilaitoksessa
  • on oikeutettu nostamaan opintotukea
  • on tutkintoon johtava koulutus
  • ei ole oppisopimus- tai monimuoto-opiskelija
  • ei ole päivätyössä.

Opiskelijajäsenyys

Sinut on vapautettu ammattiliiton jäsenmaksun maksamisesta ilmoittamasi opiskelun ajaksi, jos olet liittynyt JHL:ään suoraan opiskelijajäseneksi. Ammattiliiton jäsenyys jatkuu automaattisesti ilmoittamasi valmistumispäivän jälkeen. Sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassaan, jos olet töissä opiskelun ohessa.

Työttömyyskassan jäsenenä sinulla on mahdollisuus kerryttää työssäoloehtoa. Jos haluat liittyä opiskelun aikana työttömyyskassaan, ota yhteyttä jäsenpalveluun.

Voit ilmoittaa opiskelijajäsenyyttä koskevista muutoksista yhteydenottolomakkeella.

Osa-aikaeläke – Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osa-aikaeläkkeestä ei makseta jäsenmaksua. Jäsenmaksu maksetaan vain osa-aikatyöstä saadusta ansiotulosta. Ota yhteys jäsenpalveluun, jos olet osa-aikaeläkkeellä ilman, että olet palkkatöissä.

Osa-aikaeläkkeiden myöntäminen loppui 1.1.2017 Osa-aikaeläke voitiin myöntää siten, että sen viimeinen mahdollinen alkamisajankohta oli 1.1.2017. Sen jälkeen ei ole enää myönnetty uusia osa-aikaeläkkeitä. Aiemmin myönnetyt ja viimeistään 1.1.2017 alkaneet osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen eläkeuudistuksen tultua voimaan vuonna 2017. Lue lisää osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä.

Palkaton vapaa

Tarkista kuuluuko sinun maksaa minimijäsenmaksua, vai oletko oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.  Sinun tulee maksaa palkansaajan jäsenmaksua, jos olet vapaan aikana töissä toisella työnantajalla.

Perhevapaa

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen palkattoman perhevapaan ajalle.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Muistathan huolehtia jäsenmaksun maksamisesta, kun palaat töihin.

Peruspäiväraha, maksajana KELA

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, eikä sinulla ole ansiotuloja.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun. Maksuvapautuksesta ilmoitetaan takautuvasti kolmen kuukauden jaksoissa. Esim. jos työttömyytesi alkaa ensimmäinen päivä tammikuuta ja jatkuu maaliskuun loppuun saakka – ilmoita tammi-maaliskuun jäsenmaksuvapautuksesta heti huhtikuun alussa.

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.

Sairausloma

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen palkattoman sairausloman ajalle. Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Työpaikan vaihtaminen

Aloittaessasi uudessa työpaikassa huolehdi, että jäsenmaksut pysyvät ajan tasalla. Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkastasi tai maksamalla sen itse.

Ilmoita työpaikan vaihdosta jäsenpalveluun, samalla voit tilata esitäytetyn jäsenmaksujen perintäsopimuksen. Voit myös tulostaa perintäsopimuksen.

Liity jäseneksi ja jäsenmaksun perintälomake (pdf, 45 kt)

Samalla voit tarvittaessa vaihtaa yhdistystä, koska paikallinen edunvalvonta tapahtuu yhdistyksen kautta. Yhdistys määräytyy työnantajan, työpaikallasi noudatettavan työ- tai virkaehtosopimuksen, sekä maantieteellisen sijainnin perusteella.

Maksaessasi jäsenmaksusi itse voit päivittää työsuhdetietosi joko omaJHL:ssä tai samalla kun tilaat jäsenmaksuviitteet jäsenpalvelusta.

Työttömyys tai lomautus

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

Lähetä päivärahahakemuksesi täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan. Helpoiten teet sen sähköisesti työttömyyskassan Ewertti eAsioinnin kautta. Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin.

Työttömyyskassan sivuilla ohjeistetaan myös siitä, mitä teet jos olet työtön ja sairastut, ja miten se vaikuttaa hakemuksen täyttämiseen.

Työttömyyskassa perii automaattisesti jäsenmaksun maksamastaan päivärahasta.

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.

Ulkomaille

Lähtiessäsi ulkomaille ilman että sinulla on opiskelu- tai työpaikkaa maksat minimijäsenmaksua. Minimijäsenmaksu on 8 €/kk.

Tarkista ennen lähtöäsi työttömyysturvasi voimassaolo työttömyyskassasta.

Ilmoitathan ulkomailla oleskelustasi jäsenpalveluun.

Vuorotteluvapaa

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa perii automaattisesti jäsenmaksun maksamastaan vuorottelukorvauksesta. Sinun tulee maksaa minimijäsenmaksua, jos KELA maksaa vuorottelukorvauksesi. Tilaa jäsenpalvelusta jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksua varten.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta löydät työttömyyskassan sivuilta.

Yhdistyksen vaihtaminen

Ammattiliitto JHL:n jäsenenä voit vaihtaa helposti yhdistystä sähköisellä lomakkeella. Voit myös tulostaa lomakkeen, ja lähetä se täytettynä joko haluamaasi jäsenyhdistykseen tai postittaa JHL:n jäsenpalveluun.

Liity jäseneksi ja jäsenmaksun perintälomake (pdf, 45 kt)

Jos et ole vielä jäsen voit liittyä ammattiliitto JHL:n jäseneksi sähköisellä liittymislomakkeella.

Paikallisen edunvalvonnan kannalta on tärkeää kuulua oikeaan yhdistykseen. Yhdistystä voit vaihtaa, mikäli työnantajasi toimii uuden yhdistyksen järjestämisalalla. Työttömänä ollessasi voit vaihtaa paikalliseen yhdistykseen, jos muutat toiselle paikkakunnalle ja ilmoittaudut siellä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Pidä huolta myös jäsenmaksujen maksamisesta.

Yrittäjäksi

Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta jäsenpalveluun. JHL:n jäsen voi olla ammattiliiton toimialoilla työskentelevä itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia. Yrittäjän jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa.

Tarkista työttömyysturvasi voimassaolo työttömyyskassasta.
Yrittäjä ei voi olla palkansaajajärjestön työttömyyskassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan.

Yrittäjien työttömyyskassa on Yrittäjän Työttömyyskassa, entiseltä nimeltään SYT.

Ammattiliitosta ja työttömyyskassasta eroaminen

Eroilmoitus on tehtävä kirjallisena. Ilmoita erosta jäsenpalveluun, kerro samalla haluatko erota sekä ammattiliitosta että työttömyyskassasta. Eropäivä on jäsenen ennakkoon ilmoittama ajankohta, tai sähköisen ilmoituksen lähetyspäivä. Takautuvasti ei voi erota.

Toimita jäsenmaksujen perinnän peruutuslomake työnantajasi palkanlaskentaan, mikäli jatkat eron jälkeen samalla työnantajalla.

Ammattiliiton vaihtaminen

Ammattiliittoa vaihtaessasi tarkista uudelta ammattiliitoltasi, voitko valtuuttaa heidät tekemään eroilmoituksen puolestasi vai täytyykö sinun tehdä se itse. Jäsenen vastuulla on huolehtia, että jäsenyys on kunnossa eropäivään saakka.